Leden 2012

Aktuální nabídka seminář DUBEN - KVĚTEN 2012

20. ledna 2012 v 14:15 ☼ AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ 2012

Veselé Velikonoce!


AKTUÁLNÍ NABÍDKA AKREDITOVANÝCH SEMINÁŘŮ
DUBEN - KVĚTEN 2012

DUBEN 2012

2.4. Strakonice
"Psychologické základy práce s dětmi
a mládeží I."

Obsah přednášky:
 • Přednáška dává základní poznatky a orientaci v pedagogicko-psychologických pojmech, vysvětluje jejich podstatu a důležitost při výchovně-vzdělávací práci učitele:
  • Osobnost člověka - její struktura a vlastnosti.
  • Osobnost člověka z ontogenetického hlediska.
  • Specifika osobnosti učitele.
  • Motivace v podmínkách školy a její vliv na chování dítěte.
  • Prostředky socializace, osvojování norem a rolí.
  • Tvořivá modifikace rolí, odmítnutí role.
  • Styly řízení skupiny a jejich efektivita pro pedagoga.
 • Přednáška nabídne také poradenskou činnost.
 • Součástí semináře je odborná literatura, prezentace a manuály k dané problematice.
 • Diskuze a reflexe.Seminář je určen učitelům MŠ a ZŠ
Lektor: PhDr. Vladislava Šídlová, psycholog/pedagog
Místo:DDM Strakonice, Na Ohradě
Termín: 2.4.2012 9:00- 13:30 hod
Cena: 450,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT. Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel. číslo 723 067 196


11.4. České Budějovice
"Grafologie v denní praxi" (z cyklu seminářů "Písmo jako výtvarný prostředek")

Seminář seznamuje s grafologií jako projektivní metodou práce,představuje její souvislost s Baum testem (kresba stromu), jejich využití při přijímacích pohovorech i běžném životě.
Součástí semináře jsou ukázky různého typu písma(dominantních, agresivních, submisivních lidí…), ukázky podpisů historických osobností-malířů, spisovatelů, politiků, podpisy sourozenců, manželů aj. V jednoduchém grafologickém testu si frekventanti s pomocí rozeberou svůj písemný projev a seznámí se s jeho vypovídacím a diagnostickým charakterem. Druhy písma, základní znaky, norma.
Odborná literatura.

Lektor:PaedDr. Ivana Bečvářová
Místo: DDM České Budějovice, U Zimního stadionu 1
Termín: 11.4.2012 13:30 - 17:00 hod
Cena: 450,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel. číslo 723 067 196.

16.4. Tábor
"Výtvarné a hudební prvky v dramatické výchově"

Seminář je zážitkový a je zaměřen na využívání hudebně-výtvarných prvků v dramatické výchově.
Obsahuje:
 • hry a cvičení směřující k rozvoji osobnosti a inspiruje k tvořivým postupům při výuce (kresba zvuků, tvorba z materiálu pod vlivem hudby, práce s fotografií a její ozvučení aj.), hudba a zvuky jako inspiracek improvizacím (2 hod)
 • ukázky z hudebně-výtvarných projektů, které byly realizovány s dětmi předškolního i školního věku ("Portrét", "Příběh hudby", " Malovaná hudba"aj.)
 • seznámení s odbornou literaturou, s fotodokumentací
 • diskuze a reflexe
Lektor:PaedDr.Ivana Bečvářová
Místo:Hotel Relax "U Drsů"Tábor
Termín: 16.4.2012 8:30 - 12:30 hod
Cena: 450,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT. Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel. číslo 723 067 196

16.4. Tábor
"Relaxační cvičení nejen pro děti…"

 • Seminář rozšiřuje znalosti a dovednosti v oblasti relaxačních technik, seznamuje s technikami a postupy, které jsou aplikovatelné pro děti předškolního a školního věku. Pomohou také učitelům identifikovat osobní stresory, prakticky se seznámit s metodami okamžitého uvolnění, Jacobsonovou a Schultzovou metodou, autogenním tréninkem, automasáží apod.
 • Doporučuje literární texty, hudební skladby (CD) a alternativní výtvarné činnosti (volné čárání, hudební grafika aj.) jako motivační prvek relaxačních cvičení. Metodicky odstupňuje systém uvolňovacích cvičení a her (dechová, pohybová, rytmická, poslechová, výtvarná cvičení) pro děti předškolního i školního věku s respektováním vývojových zvláštností a potřeb dětí. Umožňuje frekventantům prakticky si zažít tato uvolňující cvičení
 • Součástí seminářeje ukázka odborných publikací, diskuze a reflexe.
Lektor:PaedDr.Ivana Bečvářová
Místo:Hotel Relax "U Drsů"Tábor
Termín: 16.4.2012 13:00 - 16:30 hod
Cena: 450,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT. Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel. číslo 723 067 196

18.4. Strakonice
"Výtvarné a hudební prvky v dramatické výchově"

Seminář je zážitkový a je zaměřen na využívání hudebně-výtvarných prvků v dramatické výchově.
Obsahuje:
 • hry a cvičení směřující k rozvoji osobnosti a inspiruje k tvořivým postupům při výuce (kresba zvuků, tónů, tvorba z materiálu pod vlivem hudby, práce s fotografií a její ozvučení aj.), hudba a zvuky jako inspiracek improvizacím
 • ukázky z hudebně-výtvarných projektů, které byly realizovány s dětmi předškolního i školního věku ("Portrét", "Příběh hudby", " Malovaná hudba" aj.)
 • seznámení s odbornou literaturou, s fotodokumentací
 • diskuze a reflexe
Lektor:PaedDr.Ivana Bečvářová
Místo:DDM Strakonice, Na Ohradě
Termín: 18.4.2012 13:30 - 17:00 hod
Cena: 450,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT. Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel. číslo 723 067 196

27.4.-28.4.Třeboň (na objednávku školy)
"Mezinárodní etiketa"
Pro studenty gymnázia Třeboň


KVĚTEN 2012

4.5.Tábor
"Angličtina s opičkou"

 • Seminář volně navazuje na akreditované semináře "Hrátky s angličtinou"a "Angličtina s ptáčky", využívá pohybových a dramatických her a cvičení při výuce anglického jazyka.
 • Nabízí pedagogům seznámit se a prakticky si vyzkoušet jednoduché pohybové hry a cvičení, jejichž prostřednictvím se děti předškolního a mladšího školního věku motivují k zapamatování ustálených slovních spojení a osvojují si slovní zásobu anglického jazyka.
 • Metodická průprava výuky anglického jazyka pro děti předškolního věku je zaměřena na slovní spojení s elementárním pohybem, hrou na tělo a rytmem.
 • Metodický postup osvojování kvalitních základů anglického jazyka pro děti mladšího školního věku využívá hudebně-pohybových her a dramatických cvičení.
 • Diskuze o metodických postupech a výměna zkušeností.
Lektor: Mgr. Marcela Haspeklová
Termín: 4.5.3.2012 9:00- 13:00 hod
Místo: Hotel Relax "U Drsů" Tábor
Cena: 450,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT. Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel. číslo 723 067 196


Nabídka seminářů na květen a červen 2012 bude postupně upřesňována na stránkách asteria-agentura.blog.cz a v další nabídce pro Vás.
Napište nám, který akreditovaný seminář byste pro své město přivítali (seznam všech akreditovaných seminářů najdete na našich webových stránkách v rubrice AKREDITACE).PŘIPRAVUJEME:


ČERVENEC 2012

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR "ASTERIA"
Prachatice 8. - 14.7.2012

 • Věk dětí: (5-13 let)
 • Zaměření na výtvarně-dramatické a hudební činnosti, získání základů a rozšíření jazykových dovedností (AJ, NJ).
Obsahová náplň:
 • Zážitkové hry spojené s poznáváním okolí Prachatic a Šumavy, orientační a sportovní hry
 • Výtvarná dílna (skupinové malby, body-art, prostorová tvorba aj.)
 • Hudební festival (vedoucí využijí znalosti hry na hudební nástroje: kytara, trubka, klavír, klávesy)
 • Jazykové hry a projekty pro rozšíření slovní zásoby AJ a NJ (dle zaměření dětí)
Foto Prachatice.


Hlavní vedoucí: PaedDr. Ivana Bečvářová( dramatická a výtvarná výchova, ruský jazyk)
Vedoucí:
Petr Pankratz (dramatická výchova, hudební výchova, německý jazyk)
Jiří Koleš (výtvarná výchova, hudební výchova)
Michaela Bečvářová (anglický jazyk, hudební výchova)
Termín: 8.-14.7.2012
Místo: Domov mládeže VOŠ sociální a SPgŠ Prachatice, Zlatá stezka 138
Domov mládeže je nově rekonstruovaný, 2 a 3lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, klubovny, jídelna v budově.

Na tábor se můžete přihlásit do konce dubna! Přihlášku na tábor najdete na konci tohoto článku Mrkající

Foto DDM Prachatice

Jídelna
Klubovna

V blízkosti hřiště, les, aquapark Hulák, naučná stezka, historické jádro města, návštěva blízkého městečka Husince a rodný dům J.Husa
Předpokládaná kapacita: 20-25 dětí
Předpokládaná cena: 3800,-Kč
V ceně: ubytování, strava (snídaně, oběd, večeře, svačiny)

Bližší informace získáte na našich stránkách >>ZDE<< nebo po podání předběžné přihlášky >>ZDE<<
Uveďte, prosím, jméno a příjmení, datum narození a bydliště, zdravotní stav, popř. jazykové zaměření, znalost hry na nástroj či jiné aktivity dětí.
Můžete nás také kontaktovat na e-mail IBecvarova@seznam.cz
Těšíme se na Vás.

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR "ASTERIA"

Zámek Nové Hrady 19. - 25.8.2012

"...za dobrodružstvím zámecké paní..."

Vužijte tuto mimořádnou nabídku letního tábora na zámku!

 • Věk dětí: (5-13 let)
 • Zaměření na výtvarně-dramatické a hudební činnosti, získání základů a rozšíření jazykových dovedností (AJ, NJ).

Obsahová náplň:
 • Zážitkové hry spojené s poznáváním okolí Nových Hradů (hrad, zámek)
 • Orientační a sportovní hry
 • Hry v zámeckých zahradách
 • Výtvarná dílna (skupinové malby, body-art, prostorová tvorba aj.)
 • Hudební festival (vedoucí využijí znalosti hry na hudební nástroje: kytara, trubka, klavír, klávesy)
 • Jazykové hry a projekty pro rozšíření slovní zásoby AJ a NJ (dle zaměření dětí)
Předpokládaná kapacita: 40 dětí

Cena: bude upřesněna (je v jednání s kongresovým centrem a MěÚ Nové Hrady)
odhad: cena za 1os./1noc - 350Kč, strava cca 200Kč
V ceně:
· Ubytování ve 2-3lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením
· Celodenní stravování (snídaně, oběd, večeře, svačiny)
· Vstupy
· Služba zdravotníka
Na tábor se můžete přihlásit do konce dubna! Přihlášku na tábor najdete na konci tohoto článku Mrkající

 • Foto Zámek Nové Hrady

  Modrý sál

  Divadelní sál

  Knihovna

  Salónek

  Pokoje
Hlavní vedoucí: PaedDr. Ivana Bečvářová( dramatická a výtvarná výchova, ruský jazyk)
Vedoucí:
Petr Pankratz (dramatická výchova, hudební výchova, německý jazyk)
Jiří Koleš (výtvarná výchova, hudební výchova)
Michaela Bečvářová (anglický jazyk, hudební výchova)
Termín: 19. - 25.8. 2012
Místo: Zámek Nové Hrady - více >>ZDE<<
Fotogalerie Zámek Nové Hrady >>ZDE<< a >>ZDE<<
O historii Nových Hradů >>ZDE<<

Bližší informace získáte na našich stránkách >>ZDE<< nebo po podání předběžné přihlášky >>ZDE<<
Uveďte, prosím, jméno a příjmení, datum narození a bydliště, zdravotní stav, popř. jazykové zaměření, znalost hry na nástroj či jiné aktivity dětí.
Můžete nás také kontaktovat na e-mail IBecvarova@seznam.cz
Těšíme se na Vás.

Letní miniškola nejen pro pedagogy
19. - 22.8.2012

v prostorách Zámku Nové Hrady

--> více o Zámku Nové Hrady >>ZDE<<

Nabídka seminářů:
 • Tajemství barev (4 hod)
 • Jak pomáhá dramatická výchova při výchově a vzdělání (4 hod)
 • Artefiletické přístupy ve škole (8 hod)
 • O dětech pozorných a nepozorných (4 hod)
 • Kdo si hraje, nezlobí (4 hod)
 • Hudební dílna (6 hod)
 • Grafologie v denní praxi (4 hod)
 • Netradiční techniky ve výtvarné výchově (4 hod)
 • Řeč těla (4 hod)
 • Hrátky s němčinou (4 hod)
 • Hrátky s angličtinou (4 hod)
 • Seznamte se s azbukou (4 hod)
 • Prostorová tvorba ve výtvarné výchově (4 hod)
 • Asertivita v denní praxi (4 hod)
 • Základy zdravotní tělesné výchovy (8 hod)
 • Komunikace ve školním prostředí (8 hod)
 • Dětská tvořivá hra (4 hod)
Frekventanti mohou dle vlastního uvážení navštívit vybraný seminář.
Ubytování: 400Kč/1 osoba/1 noc
Snídaně: formou bufetu, 70 Kč
Oběd a večeře na objednávku 80 Kč
Dle zájmu frekventantů možno domluvit wellness v blízkém hotelu Rezidence **** 1hod/100Kč (bazén, vířivka, sauna, pára, solná jeskyně), prohlídku kláštera a zámku.
Fotogalerie Zámek Nové Hrady >>ZDE<< a >>ZDE<<
Bližší informace získáte na e-mailu IBecvarova@seznam.cz, tel.: 723 067 196.


Letní tábory ASTERIA

17. ledna 2012 v 22:21 ☼ Letní dětské tábory ASTERIA

LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY "ASTERIA"

"Za dobrodružstvím pod Libínem" v Prachaticích
8. - 14.7.2012

Jihočeský kraj

Zveme Vás na ozdravný pobyt pro děti
na Šumavě

se zaměřením na výtvarně-dramatické, hudební a sportovní činnosti, na získání základů a rozšíření jazykových dovedností HROU (AJ, NJ).
Termíny:
1. BĚH: 8.-14.7.2012 (ne-so)

Místo: Domov mládeže VOŠ sociální a SPgŠ Prachatice, Zlatá stezka 139

Domov mládeže Střední pedagogické školy je nově rekonstruovaný a slouží jako rekreační středisko na Šumavě. Ubytování ve 2,3-4 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, v budově se nachází klubovny i jídelna. V blízkosti hřiště, les, hora Libín s rozhlednou, aquapark Hulák, lázně Sv.Markéty, naučná stezka, historické jádro města.

Jak se dostanete na tábor?


Foto - DDM Prachatice
Foto - Klubovna
Foto - Jídelna
Foto - Prachatice

Obsahová náplň:
 • Zážitkové hry spojené s poznáváním okolí Prachatic a Šumavy, orientační a sportovní hry, karneval, celotáborové soutěže a výpravy za poznáním a po stopách "libínského strašidla…"," Za tajemstvím Libína"aj. Usmívající se
 • Výtvarná dílna (skupinové malby, experimentální výtvarné hry, práce s přírodninami, body-art, prostorová tvorba aj.)
 • Hudební festival (vedoucí využijí znalosti hry na hudební nástroje: kytara, trubka, klavír, klávesy)
 • Jazykové hry a projekty pro rozšíření slovní zásoby AJ a NJ (dle zaměření dětí)
 • Výlet do blízkého městečka Husince >>web Husinec<< a návštěva rodného domku M.J.Husa >>Rodný dům M. J. Husa<<, návštěva věže prachatického kostela Sv.Jakuba, muzea, náměstí, sklepů renesančních domů, Muzea cirkusu a loutky >>Muzeum loutky a cirkusu<<, Muzea krajky >>web Muzeum krajky<< aj.
 • Večery plné her, opékání buřtů a posezení u kytary
 • Návštěva aquaparku Hulák >>Zde Foto<< , v případě špatného počasí krytého bazénu v Prachaticích
 • Závěrečné rozloučení vernisáží prací dětí s hudebním doprovodem
Předpokládaná kapacita: 25 dětí
Věk dětí: 5-13 let (děti budou rozděleny podle věku a svých zájmů do oddílů)
Na tábor se můžete přihlásit do konce dubna! Přihlášku na tábor najdete na konci tohoto článku Mrkající

Cena: 3 800,-Kč
V ceně:
· Ubytování ve 2-4lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením
· Celodenní stravování (snídaně, oběd, večeře, svačiny)
· Vstupné do aqvaparku Hulák nebo krytého plaveckého areálu v Prachaticích
· Vstupné do Muzea cirkusu a louky
· Jízdné a vstupné do nedalekého městečka Husinec a návštěva rodného domku M.J.Husa
· Služba zdravotníka

Možnost zakoupit "DVD z tábora"
Proč mít "DVD z tábora"?
 • zůstanou Vám vzpomínky na přátele a důležité okamžiky tábora
 • nemusíte na tábor vozit fotoaparát nebo jinou cennou elektroniku
 • můžete se plně věnovat táborovému programu, vše důležité pro Vás fotíme
 • máte úplnou fotogalerii toho, co jsme na táboře dělali a zažili
 • fotografie Vás a Vašich přátel na přání
Jak získat "DVD z tábora"?
 • při zaslání přihlášky uveďte, že máte zájem o DVD s fotografiemi a videem
 • Cena DVD z tábora je 99,- Kč (platba při nástupu na tábor)
 • DVD z tábora dostanete v den odjezdu z tábora

Hlavní vedoucí:
· PaedDr. Ivana Bečvářová (dramatická a výtvarná výchova)
majitelka vzdělávací agentury ASTERIA, lektor a metodik výtvarné a dramatické výchovy s metodikami na vysokých školách České Budějovice a SPgŠ Prachatice, vedoucí divadelního souboru Rarášek, publikační činnost. Zájmy: hra na kytaru, výtvarná výchova, hudba, divadlo pro děti


Vedoucí:
· Petr Pankratz (dramatická výchova, hudební výchova-kytara, německý jazyk), absolvent VOŠS a SPgŠ Prachatice, učitel MŠ České Budějovice, člen a režisér divadelního souboru Rarášek, absolvent dramatických dílen JAMU Brno, vítěz národních přehlídek Pedagogická Poema. Zájmy: hra na kytaru, divadlo, moderátorská činnost, německý jazyk· Jiří Koleš (výtvarná výchova, hudební výchova, absolvent VOŠS a SPgŠ Prachatice, student PF JU České Budějovice, člen divadelního souboru Rarášek, člen řady hudebních spolků, vedoucí dětských táborů při DDM Prachatice. Zájmy: hra na trubku, hudba, sport, výtvarné činnosti, anglický jazyk· Michaela Bečvářová (anglický jazyk, hudební výchova), studentka VŠE Praha absolventka VOŠS a SPgŠ Prachatice, absolventka 2 cyklů hry na klavír ZUŠ, ocenění na hudebních národní přehlídkách pedagogických škol, asistent a webmaster vzdělávací agentury ASTERIA. Zájmy: anglický jazyk, hudební výchova, hra na klavír, lyžování


Bližší informace získáte po podání předběžné přihlášky
Přihláška na tábor ZDE
Můžete nás také kontaktovat na e-mailu IBecvarova@seznam.cz.
V přihlášce, prosím, uveďte jméno a příjmení, datum narození a bydliště, zdravotní stav, popř. jazykové zaměření, znalost hry na nástroj či jiné aktivity dětí.
Těšíme se na Vás.

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR "ASTERIA"
ZÁMEK NOVÉ HRADY
19. - 25.8.2012

"...za dobrodružstvím zámecké paní..."

Využijte mimořádnou nabídku letního tábora na zámku!

Termín:
2.BĚH: 19.8.-25.8.2012 (ne-so)

Místo:
Zámek Nové Hrady více >>ZDE<<
Zámek je situován na východ od náměstí a historického centra. Stojí na okraji zámeckého parku a spatříte ho po levé straně při příjezdu do Nových Hradů od Třeboně či Českých Budějovic.
Fotogalerie >>ZDE<< a >>ZDE<<
O historii Nových Hradů >>ZDE<<

Foto Zámek Nové Hrady

Modrý sál

Divadelní sál


Knihovna

Zrcadlový sál

Salónky


PokojeObsahová náplň:
 • Zážitkové hry spojené s poznáváním okolí Nových Hradů (hrad, zámek)
 • Orientační a sportovní hry
 • Hry v zámeckých zahradách
 • Výtvarná dílna (skupinové malby, body-art, prostorová tvorba aj.)
 • Hudební festival (vedoucí využijí znalosti hry na hudební nástroje: kytara, trubka, klavír, klávesy)
 • Jazykové hry a projekty pro rozšíření slovní zásoby AJ a NJ (dle zaměření dětí)
Předpokládaná kapacita: 40 dětí
Věk dětí: 5-13 let (děti budou rozděleny podle věku a svých zájmů do oddílů)
Na tábor se můžete přihlásit do konce dubna! Přihlášku na tábor najdete na konci tohoto článku Mrkající

Cena: bude upřesněna (je v jednání s kongresovým centrem a MěÚ Nové Hrady)
odhad: cena za 1os./1noc - 350Kč, strava cca 200Kč
V ceně:
· Ubytování ve 2-3lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením
· Celodenní stravování (snídaně, oběd, večeře, svačiny)
· Vstupy
· Služba zdravotníka

Možnost zakoupit "DVD z tábora"
Proč mít "DVD z tábora"?
 • zůstanou Vám vzpomínky na přátele a důležité okamžiky tábora
 • nemusíte na tábor vozit fotoaparát nebo jinou cennou elektroniku
 • můžete se plně věnovat táborovému programu, vše důležité pro Vás fotíme
 • máte úplnou fotogalerii toho, co jsme na táboře dělali a zažili
 • fotografie Vás a Vašich přátel na přání
Jak získat "DVD z tábora"?
 • při zaslání přihlášky uveďte, že máte zájem o DVD s fotografiemi a videem
 • Cena DVD z tábora je 99,- Kč (platba při nástupu na tábor)
 • DVD z tábora dostanete v den odjezdu z tábora

Hlavní vedoucí:
· PaedDr. Ivana Bečvářová (dramatická a výtvarná výchova)
majitelka vzdělávací agentury ASTERIA, lektor a metodik výtvarné a dramatické výchovy s metodikami na vysokých školách České Budějovice a SPgŠ Prachatice, vedoucí divadelního souboru Rarášek, publikační činnost. Zájmy: hra na kytaru, výtvarná výchova, hudba, divadlo pro děti


Vedoucí:
· Petr Pankratz (dramatická výchova, hudební výchova-kytara, německý jazyk), absolvent VOŠS a SPgŠ Prachatice, učitel MŠ České Budějovice, člen a režisér divadelního souboru Rarášek, absolvent dramatických dílen JAMU Brno, vítěz národních přehlídek Pedagogická Poema. Zájmy: hra na kytaru, divadlo, moderátorská činnost, německý jazyk· Jiří Koleš (výtvarná výchova, hudební výchova, absolvent VOŠS a SPgŠ Prachatice, student PF JU České Budějovice, člen divadelního souboru Rarášek, člen řady hudebních spolků, vedoucí dětských táborů při DDM Prachatice. Zájmy: hra na trubku, hudba, sport, výtvarné činnosti, anglický jazyk· Michaela Bečvářová (anglický jazyk, hudební výchova), studentka VŠE Praha absolventka VOŠS a SPgŠ Prachatice, absolventka 2 cyklů hry na klavír ZUŠ, ocenění na hudebních národní přehlídkách pedagogických škol, asistent a webmaster vzdělávací agentury ASTERIA. Zájmy: anglický jazyk, hudební výchova, hra na klavír, lyžování


Bližší informace získáte po podání předběžné přihlášky
Přihláška na tábor ZDE
Můžete nás také kontaktovat na e-mailu IBecvarova@seznam.cz.
V přihlášce, prosím, uveďte jméno a příjmení, datum narození a bydliště, zdravotní stav, popř. jazykové zaměření, znalost hry na nástroj či jiné aktivity dětí.
Těšíme se na Vás.

PaedDr. Ivana Bečvářová - majitelka

17. ledna 2012 v 22:05 ►Lektoři
 • Interní vyučující na VOŠ sociální a SPgŠ Prachatice /výtvarná a dramatická výchova s metodikou, výtvarné a dramatické specializace, výběrový seminář arteterapie, pedagogická praxe v mateřských školách/ od r.1990
 • Externí pracovník a lektor Vysoké školy evropských a regionálních studií České Budějovice (VŠERS) pro vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Distanční studium prostřednictvím seminářů pro pedagogy pedagogických a filozofických fakult a pedagogických škol pořádaných Sdružením pro tvořivou dramatiku ARTAMA a DAMU Praha - celostátní dílny "Tvořivá hra a komunikace" - Prachatice, Svitavy
 • Absolventka cyklických a na sebe navazujících seminářů kreativní a expresivní výchovy a arteterapie / Křišťanovice, Nový Hrozenkov, Valašské Meziříčí - 2.stupen/ pořádaných agenturou KREATOS, arteterapeutické worshopy v Praze pořádané Českou arteterapeutickou asociací, FOKUS, studio CITADELA, artefiletické semináře ve Žloukovicích, Berouně, Praze, absolventka celostátních dramatických dílen Jičín
 • Absolventka Richterovy školy grafologie - kurz B-test a kresba postavy
 • Členka České arteterapeutické asociace a Sdružení pro tvořivou dramatiku Praha
 • Členka Jihočeské hospodářské komory
 • Realizace zážitkových seminářů a kurzů pro střední a vrcholový management / lektorka IQ Agency Praha, JHK Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec, Tábor/
 • Realizace výtvarně-dramatických projektů pro děti a mládež, vedoucí divadelního souboru Rarášek při SPgŠ Prachatice
 • Samostatné výtvarné výstavy
 • Publikační činnost "Pracovní listy z dramatické výchovy", příprava koncepce pro bakalářský obor Učitelství mateřských škol na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • Od r. 2005 lektorka NIDM MŠMT Praha
 • Od r. 2010 podíl na zpracování a realizaci projektu VŠERS "Nové výukové metody a využití ICT při realizaci školního vzdělávacího programu na ZŠ a SŠ Jihočeského a Středočeského kraje"
 • Od r. 2010 podíl na zpracování a realizaci projektu "Relaxační terapie pro děti a mládež se specifickými potřebami"
 • Od r. 2011 podíl na zpracování a realizaci projektu VŠERS "Vzdělávání pracovníků mateřských škol, se zvláštním zaměřením na děti s obtížemi chování"
 • Od r. 2011 kvalifikovaný lektor UNIV2 Kraje
 • Od r. 2011/12 externí spolupráce s Ekonomickou fakultou JU České Budějovice

Mgr. Stanislav Jíra

17. ledna 2012 v 19:36 ►Lektoři

• Vysokoškolské vzdělání na PF JU
v Českých Budějovicích, obor český jazyk - dějepis (1985-1990), střední vzdělání ekonomické SEŠ Třeboň
• Distanční vzdělání prostřednictvím kurzů a seminářů v oblasti managementu, finančního poradenství a pojišťovnictví:
 • Van Dalsun Schoulen s.r.o. Praha - Managerské dovednosti (1998)
 • MERCURI INTERNATIONAL s.r.o. Management 2003
 • LIMRA INTERNATIONAL Windsdor Copnnectitut - unit Managers
 • Training Seminář Allianz Czech Republic 2001, 2002, 2004
 • M.C. TRITON, spol.s r.o.2006 " Strategie a nástroje řízení"
• Zástupce ředitele Allianz pojišťovny, a.s. České Budějovice 1994 - 2002
• Krajský ředitel Allianz pojišťovny, a.s. České Budějovice 2002-2004
• Regionální ředitel Aegon Pojišťovny, a.s. České Budějovice 2005-2006
• Lektorská praxe 20 let
• Majitel a jednatel makléřské společnosti INCOMIA s.r.o.

• Externí pracovník a lektor Vysoké školy evropských a regionálních studií České Budějovice, o.p.s. (VŠERS) pro vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti, problematiky managementu a marketingu

• Lektorská činnost na projektech ve spolupráci s Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity České Budějovice, tvorba studijních opor
(Time-Management, Koučing, Porady a jejich efektivní vedení, Finanční poradenství aj.)

Mgr. Roman Musil

17. ledna 2012 v 19:33 ►Lektoři
Absolvent FFUK, oboru pedagogika, se zaměřením na pedagogiku osobnostně sociálního rozvoje.
Od roku 1992 působí v SPgŠ Beroun. Vyučuje předměty pedagogika, sociální komunikace, dramatická výchova, dramatická výchova specializace (v rámci specializace DV vytvořil řadu divadelních inscenací a natočil několik filmů).
Od roku 2001 externě vyučuje v PedFUK v Praze předměty dramatická výchova a sociální komunikace.
Ve své výuce a v seminářích se věnuje především
 • Sociální a pedagogické komunikaci (sociální percepci, nonverbální komunikaci, komunikaci učitele se žáky)
 • Rétorice (technikám jak mluvit s lidmi a k lidem)
 • Pedagogickým a lektorským dovednostem (jak vést vyučovací hodinu s přihlédnutím k osobnosti žáka apod.)
Semináře vede převážně praktickou zážitkovou formou (her a cvičení), která je doplněna teoretickými poznatky.
Semináře jsou určeny zejména učitelům MŠ, ZŠ a SŠ, kteří chtějí přemýšlet nad osobností žáka a využívat aktivní metody vyučování, jež vedou k aktivnímu učení.
Semináře probíhají ve 4 hodinových nebo 8 hodinových blocích.