Září 2011

TARA - Proces

25. září 2011 v 12:17 ☼ Seminář TARA - Proces

Přihláška na TARA - Proces ke stažení >>ZDE<< Mrkající


Přihlášky na semináře a kurzy

25. září 2011 v 12:04 ☼ Přihlášky na semináře

Přihlášky na semináře a kurzy

Přihláška pro jedntolivce Word --> >>ZDE<<
Přihláška pro jednotlivce PDF --> >>ZDE<<

Hromadná přihláška Word --> >>ZDE<<
Hromadná přihláška PDF --> >>ZDE<<


Havajské Ho'o pono pono

10. září 2011 v 16:35 ☼ Semináře mateřského centra Husinec

Přednáška První pomoc u dětí


Nabídka akreditovaných seminářů

10. září 2011 v 15:57 ☼ AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ 2012

Vzdělávací agentura ASTERIA


seznam akreditovaných seminářů a kurzů pro pedagogy


 • Pojďte se inspirovat (PaedDr. Bečvářová, 4 hod)
 • Tajemství barev (PaedDr. Bečvářová, 4 hod)
 • Papír jako inspirace (PaedDr.Bečvářová, 4 hod)
 • Výtvarně-dramatické projekty (PaedDr. Bečvářová, 4 hod)
 • Řeč těla/aneb čtěte gesta, mluvte pohyby
  (PaedDr. Bečvářová, 4 hod)
 • Tvoříme ve stylu umělců 20.a21.století
  (PaedDr. Bečvářová, 4 hod)
 • Svět věcí a předmětů v dramatické výchově
  (PaedDr. Bečvářová, 4 hod)
 • Dětská tvořivá hra (PaedDr. Bečvářová, 4 hod)
 • Literatura jako inspirace v dramatické výchově
  (PaedDr. Bečvářová, 4hod)
 • Alternativní formy práce v oblasti zájmových
  činností I., II., III. (PaedDr. Bečvářová po 4 hod)
 • Projektová metoda ve výtvarné výchově
  (PaedDr. Bečvářová, 4 hod)
 • Netradiční techniky ve výtvarné výchově
  (PaedDr. Bečvářová, 4 hod)
 • Hrátky s angličtinou (Mgr. Haspeklová, 4 hod)
 • Angličtina s ptáčky (Mgr. Haspeklová, 4 hod)
 • Hrátky s němčinou (Mgr. Kabelová, 4 hod)
 • Němčina s ptáčky (Mgr. Kabelová, 4 hod)
 • Komunikace ve škole (PaedDr.Bečvářová, 8 hod)
 • Psychologické základy práce s dětmi a mládeží I.
  (PhDr. Šídlová, 8 hod)
 • Psychologické základy práce s dětmi a mládeží II.
  (PhDr. Šídlová, 8 hod)
 • Všechno, co jste chtěli vědět o sexu v mateřské a základní škole (Mgr. Pospíšilová, 6 hod)
 • Zdravotní cviky pro děti (Mgr. Tušerová, 4 hod)
 • Setkání s artefiletikou I. (PaedDr. Bečvářová, 8 hod)
 • Setkání s artefiletikou II. (PaedDr. Bečvářová, 8 hod)
 • Setkání s artefiletikou III. (PaedDr. Bečvářová, 8 hod)
 • Písmo jako výtvarný prostředek základy grafologie
  (PaedDr. Bečvářová, 8 hod)
 • Jak kreslit?(Mgr. Stejskal 4 hod)
 • Jak malovat?(Mgr. Stejskal, 4 hod)
 • "Kdo si hraje, nezlobí" (Mgr. Pospíšilová, 4hod)
 • "Pojďme na to od lesa" (Mgr. Kabelová, 4 hod)
 • "Krajina v nás" (Mgr. Pospíšilová, 4 hod)
 • Artefiletické přístupy ve škole (PaedDr. Bečvářová, 8 hod)
 • Jak pomáhá dramatická výchova při zvládání problémových situací ve škole (PaedDr. Bečvářová, 4 hod)
 • Dětský výtvarný projev a jeho zvláštnosti
  (PaedDr. Bečvářová, 8 hod)
 • Tvoříme pro radost - výtvarná dílna
  (PaedDr. Bečvářová, 4 hod)
 • Seznamte se s dramatickou výchovou I.
  (PaedDr. Bečvářová, 4 hod)
 • Seznamte se s dramatickou výchovou II.
  (PaedDr. Bečvářová, 4 hod)
 • Výtvarná výchova trochu jinak - terapeuticky
  (PaedDr. Bečvářová, 8 hod)
 • Člověk člověku přítelem (Mgr. Pospíšilová, 8 hod)
 • Já mezi lidmi (PaedDr. Bečvářová, Mgr. Pospíšilová, 2denní)


V nabídce od prosince 2011:

 • Angličtina s opičkou (Mgr. Haspeklová, 4hod)
 • Setkání s azbukou (PaedDr. Bečvářová, 4 hod)
 • Hudební dílna (Kořínek V., Pospíšil J., 6 hod)
 • Muzikoterapie v pedagogické praxi
  (Kořínek V., Pospíšil J., 6 hod)
 • Artefiletika I. (PaedDr. Bečvářová, 20 hod)
 • Arteterapie v pedagogické praxi (PaedDr. Bečvářová, 20 hod)
 • Užitá tvorba pro děti I. (PaedDr. Bečvářová, 4 hod)
 • Jak udělat loutku (Mgr. Kunešová, 4 hod)
 • "Nebojte se hlíny" (Mgr. Stejskal, 5 hod)
 • Výtvarné a hudební prvky v dramatické výchově
  (PaedDr. Bečvářová,4 hod)
 • Hudební prvky v dramatické výchově
  (Kořínek V., Pospíšil J. 6 hod)
 • Divadlo pro děti (PaedDr. Bečvářová, Pankratz P., 4 hod)
 • Improvizace jako metoda tvořivé práce (PaedDr. Bečvářová, P. Pankratz, 4 hod)
 • Relaxační cvičení pro děti (PaedDr. Bečvářová, 6 hod)
 • O dětech pozorných a nepozorných (Mgr. Pospíšilová, 4 hod)
 • Jak připravit adaptační kurz (Mgr. Pospíšilová, 8 hod)
 • Asertivita v denní praxi (PaedDr. Bečvářová, 5 hod)
 • Etiketa ve škole i za školou I. ( aedDr. Bečvářová, 8 hod)
 • Etiketa ve škole i za školou II. (Mgr. Pospíšilová, 8 hod)
 • Etiketa ve škole i za školou III. (PaedDr. Bečvářová, 8 hod)
 • Počítač je hra I. - WORD (Mgr. Šimek , 8 hod)
 • Počítač je hra II.- WORD (Mgr. Šimek, 8 hod)
 • Počítač je hra III.- EXCEL (Mgr. Šimek, 8 hod)
 • Počítač je hra IV.- PowerPoint (Mgr. Šimek, 8 hod)
 • Počítač je hra V.- internet, úprava fotografií
  (Mgr. Šimek, 8 hod)
 • ICT v humanitních předmětech (PaedDr. Bečvářová, 8 hod)
 • Základy zdravotní tělesné výchovy (Mgr. Tušerová, 8 hod)
 • Pohybové hry pro děti (Mgr. Tušerová, 4 hod)
 • Jóga pro malé i velké (Mgr. Koubová, 6 hod)
 • Relaxační a uvolňovací techniky pro pedagogy
  (Mgr. Koubová, 6 hod)
 • Právní minimum pro učitele (Mgr. Žiška, 4 hod)
 • Základy finanční gramotnosti pro pedagogy I.
  (Mgr. Jíra, 4 hod)
 • Základy finanční gramotnosti pro pedagogy II.
  (Mgr. Jíra, 4 hod)


Charakteristika seminářů a kurzů

Semináře jsou určeny pro pedagogy všech úrovní a typů škol.Vzdělávací programy mají teoreticko-praktický charakter, jsou založeny na prožitku, hře a řeší aktuálně problematiku na základě modelových situací.Směřují k sebepoznání, rozšiřují poznatky v daném oboru a pomáhají metodicky. V seminářích jsou využity počítačové prezentace, videozáznamy, odborné publikace i pracovní listy.Účastníci obdrží CERTIFIKÁT o absolvování AKREDITOVANÉHO vzdělávacího programu.
Semináře, kurzy, dílny i projekty připravujeme "na míru" podle potřeb, zadání a požadavků škol. Cílovou skupinou jsou děti nebo pedagogové.
 • Semináře je možné realizovat po domluvě v jakémkoliv čase (včetně víkendů)
 • Rozsah semináře je možné upravit. Nejčastějšími modely jsou půldenní, 1- 2denní bloky
 • Zdarma připravíme návrh semináře, přednášky nebo vzdělávacího programu
 • Minimální počet frekventantů je 10-12
Na objednávku vzniklo již mnoho seminářů a projektů v Jihočeském, Západočeském, Středočeském kraji a v Praze. Fotodokumentaci z těchto vzdělávacích akcí najdete na stránkách www.asteria-agentura.blog.cz .

Některé realizované projekty na objednávku v roce 2010/11:

 • Gymnázium Třeboň "Etiketa ve škole i za školou" - 3denní kurz v klášteře v Nových Hradech určený studentům2denní kurz "Arteterapie" pro pedagogy v Táboře
 • 3x2denní kurz Arteterapie" ve Spáleném Poříčí
 • adaptační kurzy pro střední školy
 • letní miniškoly pro pedagogy
 • 2denní kurzy "Dětská tvořivá hra" "Dramatická výchova" ve Waldorfské škole v Příbrami
 • cyklus seminářů pro učitele a vychovatele ZŠ Nad Přehradou Praha

Kontaktní osoba: PaedDr. Ivana Bečvářová
E-mail: IBecvarova@seznam.cz

Tel:+420 723 067 196

Webové stránky: www.asteria-agentura.blog.cz