Březen 2011

Přípravné kurzy

11. března 2011 v 17:21 ☼ Přípravné kurzy na přijímací zkoušky SŠ, VŠ

Přípravné výtvarné kurzy pro přijímací zkoušky na:

Střední školy:

 • OBSAH:
Základy kresby. Kresba jednoduchých předmětů a jejich uspořádání v ploše (zátiší), výběr
výtvarného materiálu, vhodného formátu, uspořádání kresby v ploše, kompozice a její zákonitosti,
základy perspektivního zobrazení, stínování (ukázky typů stínování). Praktický výcvik a
individuální odstraňování chyb. Časový rozsah přípravy si zvolte dle svého uvážení. Můžete
s sebou přinést práce z dřívějších let.
 • Individuální příprava: 200,-Kč/osoba/1hod
 • Skupinová příprava (3 a více zájemců): 100,-Kč/osoba/1hod
 • Kontakt: IBecvarova@seznam.cz, tel: 723 067 196

Vysoké školy:

 • OBSAH:
Základy kresby/malby. Témata své přípravy si vyberete sami:
1. Kresba/malba jednoduchých předmětů podle perspektivních zákonitostí, uspořádání v ploše (kompozice), stínování.
2. Kresba/malba složitějších předmětů a souborů (drapérie, zátiší tvarově náročných předmětů).
3. Kresba figury, hlavy, portrét.
4. Detail.
5. Kresba/malba krajiny, veduty (výsek z městské krajiny).
6. Základy grafiky.
 • Praktický výcvik a individuální odstraňování chyb. Časový rozsah přípravy si zvolte dle svého uvážení. Můžete s sebou přinést práce z dřívějších let.
 • Individuální příprava: 200,-Kč/osoba/1hod
 • Skupinová příprava (3 a více zájemců): 150,-Kč/osoba/1hod
 • Kontakt: IBecvarova@seznam.cz, tel: 723067196

Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky
řečového projevu na:

 • Střední i vysoké školy uměleckého zaměření

• OBSAH:
Základy řečového projevu (dechová, hlasová, artikulační cvičení, dechová opora, postoj aj.). Výběr a porozumění obsahu textu. Interpretace literárního textu - tempo, důraz, melodie a síla hlasu, pauzy aj. Recitace. Odstranění individuálních chyb zájemce. Časový rozsah přípravy si zvolte dle svého uvážení
 • Individuální konzultace: 200,-Kč/1 osoba/1hod
 • Kontakt: IBecvarova@seznam.cz, tel: 723 067 196

Mgr. Luboš Šimek

11. března 2011 v 2:21 ►Lektoři
 • Absolvent PF České Budějovice - obor: matematika - fyzika
 • Praxe: 22 let - výuka matematiky, fyziky, uživatelské obsluhy osobního počítače
 • Absolvent vzdělávacích kurzů v oblasti uživatelské obsluhy PC, mediální výchovy a úpravy fotografie (certifikovaných PF České Budějovice, Pedagogické centrum v Českých Budějovicích, MS Office-Tábor, Gymnázium Prachatice, ZŠ Národní Prachatice)
 • Odborné vedení seminářů obsluhy osobního počítače
 • Odborná výuka a supervize při zpracovávání tzv. dlouhých dokumentů (závěrečné práce související s absolvováním studia na SŠ, VOŠ, VŠ)
 • Dosud aktivní jako vedoucí odborných prací studentů VOŠ a SŠ
 • Odborný lektor na kurzech "Univerzity třetího věku" - obor obsluha PC

Nově akreditované semináře:

"Ovládání MS Office tak, že programy poslouchají uživatele a ne naopak"

Semináře pro pedagogy i firmy.
"POČÍTAČ JE HRA I." - WORD
 • úplný začátek práce v textovém editoru WORD (ukládání souborů,nastavení stránky, písmo, nastavení a vlastnosti odstavce, funkce štěteček)
 • seriózní (nikoliv intuitivní) ovládání textového editoru (nastavení odstavce,tabulátory, odrážky a číslování, funkce štěteček, tvrdý-měkký konec odstavce, tvrdá-měkká mezera, přechod na další stránku, sloupce, záhlaví a zápatí dokumentu)
 • objekty v programu WORD (objektový režim/objekty v textu - tj. práce s obrázky v programu WORD, rámečky, automatickými tvary a WordArtem, tabulka, plakáty, navštívenky, vizitky, přání, ...)
 • některé kancelářské typy a triky s programem WORD (hromadná korespondence, šablona dokumentu, záhlaví a zápatí dokumentu)
 • zpracování tzv. dlouhého dokumentu - závěrečná práce, projektová dokumentace ... (práce se styly odstavců = základ práce ve WORDu, odrážky a číslování, víceúrovňové číslování nadpisů, číslování stránek - některé číslovat/nečíslovat, vložení obsahu dokumentu, sestavení dlouhého dokumentu, práce v zobrazení "osnova")

"POČÍTAČ JE HRA II." - EXCEL
 • základy práce v programu EXCEL (struktura sešitu, základní nastavení dokumentu-sešitu, editace buněk, základní formáty buněk, plnění řad, funkce štěteček)
 • formátování buněk, používání vzorců (zvládnutí formátů buňky, vytváření vzorců, kopírování vzorců - absolutní a relativní odkaz ve vzorci, vytváření grafů, využití více listů v sešitu, propojení vzorců mezi listy)
 • praktické příklady pro kancelář i domácnost
 • využití databáze - zpracování dotazníku (třídění dat - řazení podle abecedy/velikosti, filtrování dat, souhrny dat, zpracování procentuálního zastoupení do tabulky, tvorba grafu, transport do WORDu)

"POČITAČ JE HRA III." - POWERPOINT
 • základní tvorba multimediální prezentace (vytvoření prezentace, vložení hudby, videa, animovaných gifů, časování snímků)
 • pokročilá tvorba multimediální prezentace (časování snímků, vlastní animace objektů na snímcích, hypertextové odkazy, tlačítka akcí v prezentaci)

"POČÍTAČ JE HRA IV." - ÚPRAVA FOTOGRAFIE
 • úpravy fotografií v programu ZONER (změna rozměrů, zaostření, úprava barev, jas, kontrast, klonování, retuš, kácení linií, text do fotografie, kalendář, album)


Semináře na sebe navazují, lze je absolvovat i samostatně.
V případě zájmu můžeme jednotlivé vyučovací bloky realizovat ve Vašich prostorech pro školní i firemní tým lidí.


"Co dokáže papír"

11. března 2011 v 1:38 | Jaroslava Pachlová |  ☼ Metodický portál
Inspirace pro výtvarné, dramatické, rytmické a smyslové hry s novinovým papírem.

"K této činnosti mě přivedl absolvovaný kurz "Co dokáže papír" lektorky Ivany Bečvářové...." řekla paní učitelka Jaroslava Pachlová

Seminář 19.1.2011 Tábor Relax hotel "Dětská tvořivá hra"

11. března 2011 v 0:38 | lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová |  ☼ FOTOGALERIE


Seminář 17.12.2010 Český Krumlov "Zdravotní cviky"

11. března 2011 v 0:02 | lektor: Mgr. Alžběta Tušerová |  ☼ FOTOGALERIE
Seminář 7.12.2010 DDM Strakonice "Tajemství barev"

10. března 2011 v 23:55 | lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová |  ☼ FOTOGALERIE

Seminář 30.11.2010 Strakonice "Dětská tvořivá hra"

10. března 2011 v 14:37 | lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová |  ☼ FOTOGALERIE