26.10.2010 Psychologické základy práce s dětmi a mládeží I.

8. října 2010 v 0:11

26.10.2010 SEMINÁŘ V TÁBOŘE26.10.2010 Tábor
Psychologické základy práce s dětmi a mládeží I.

Přednáška seznamuje pedagogy se základními psychologickými aspekty
při práci s dětmi různých věkových kategorií.
- Osobnost člověka - její struktura a vlastnosti, typy osobnosti. Specifika osobnosti pedagoga ( diferenciace vlastností učitelů, vzdělanost, společenská bezúhonnost, estetické vystupování, způsoby navazování kontaktů, sociabilita, odolnost vůči náročným životním situacím a konfliktům, syndrom vyhoření, úroveň sociálních a interakčních dovedností učitelů MŠ,1.a 2.st.ZŠ, vychovatelů, asistentů pedagoga a nejčastější nedostatky při komunikaci s dětmi/mládeží.
- Motivace v podmínkách školy i zájmového vzdělávání jako stimulující prostředek učení a práce. Formy motivace (pro děti předškolního věku - pochvala, odměna, fyzický kontakt, pro děti mladšího školního věku - veřejná pochvala, ocenění, známka, pro mládež - pozitivní hodnocení přesahující rámec školy apod.) Úroveň sociálního učení dětí v podmínkách MŠ, ZŠ i v mimoškolním prostředí. Motivace pro učitele. Aspirace.
Součástí semináře je odborná literatura a počítačové prezentace k dané problematice. Diskuze a reflexe. Seminář je určen učitelům všech typů škol.

Lektor: PhDr. Vladislava Šídlová, pedagog/psycholog
Termín: 26.10.2010                  8:30 - 15:00 hod
Místo: Hotel Relax U Drsů, Varšavská 2708/2,Tábor
(zastávka MHD Sídliště n. Lužnicí č.10, 11, 13,15, železniční zastávka Čápův Dvůr)
Cena:  650,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cznebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196   
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.