Říjen 2010

Seminář arteterapie Spálené Poříčí I.

10. října 2010 v 14:51 | lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová |  ☼ FOTOGALERIE
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p

p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p

Výtvarná výchova SPgŠ - Skupinová malba

9. října 2010 v 19:16 | PaedDr. Ivana Bečvářová |  ☼ Metodický portál
1
2

Webmaster

9. října 2010 v 19:00 ☼ Web Asteria

Michaela Bečvářová

 • Jsem studentkou VŠE Praha, fakulta informatiky a statistiky, obor
  sociálně - ekonomická demografie
 • Státně jsem odmaturovala
  s vyznamenáním na Střední pedagogické škole v Prachaticích, obor Pedagogické lyceum
 • Působím v divadelním souboru Rarášek
 • Reprezentovala jsem SPgŠ Prachatice na národní přehlídce středních pedagogických škol "Pedagogická poema" a také dvakrát na "Hudebním festivalu středních pedagogických škol" v Litomyšli, kde jsem získala Čestné uznání za hru na klavír
 • Hraji 15 let na klavír, jsem absolventkou prvního a druhého cyklu ZUŠ Prachatice, nyní navštěvuji studium pro dospělé a pomáhám při organizaci různých akcí v ZUŠ Prachatice
 • Účastnila jsem se pravidelně každé dva roky klavírních soutěží a získala tak několik předních ocenění
 • V létě 2006 jsem absolvovala týdenní sebepoznávací kurz "Setkání s artefiletikou" vedený PhDr. Marianou Bažantovou
 • Ovládám práci na PC - MS Windows, MS Office, Internet, Zoner, Corel, HTML
 • Jsem asistentkou ve Vzdělávací agentuře ASTERIA
 • Vytvářím a upravuji webové stránky Vzdělávací agentury ASTERIA a pomáhám při realizaci seminářů

Podzim

8. října 2010 v 22:22
podzim

23.10.2010 Pojďme na to od lesa

8. října 2010 v 22:14

23.10.2010 SEMINÁŘ V TÁBOŘE


23.10.2010 Tábor
Pojďme na to do lesa

Seminář obsahuje prvky environmentální výchovy. Pomáhá vytvořit citlivý přístup při tvorbě životního prostředí, respektovat krásu v přírodě.  Zprostředkovává poznatky o funkci lesa, přírodních zákonitostech. Je spojen s vycházkou do terénu. Diskuze na téma: "Člověk, jeho životní styl, chování a příroda", " Les jako živý ekosystém", Stromy, půda, voda". Hry v přírodě -využití zážitkových her pro vypěstování empatie s přírodou, literárních, hudebních a výtvarných prvků pro hlubší poznání životního prostředí. Relaxační cvičení v přírodě. Metodické poučení o těchto postupech při práci s dětmi a mládeží. Seminář je určen učitelům MŠ a 1.st.ZŠ, vychovatelům, pg.asistentům.
Lektor: Mgr.Ing.Soňa Kabelová
Termín: 23.10.2010        10:00-14:00 hod
Místo: Hotel Relax U Drsů, Varšavská 2708/2,Tábor
(zastávka MHD Sídliště n. Lužnicí č.10, 11, 13,15, železniční zastávka Čápův Dvůr)
Cena:  450,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz
nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196

26.10.2010 Psychologické základy práce s dětmi a mládeží I.

8. října 2010 v 22:12

26.10.2010 SEMINÁŘ V TÁBOŘE


26.10.2010 Tábor
Psychologické základy práce s dětmi a mládeží I.

Přednáška seznamuje pedagogy se základními psychologickými aspekty
při práci s dětmi různých věkových kategorií.
- Osobnost člověka - její struktura a vlastnosti, typy osobnosti. Specifika osobnosti pedagoga ( diferenciace vlastností učitelů, vzdělanost, společenská bezúhonnost, estetické vystupování, způsoby navazování kontaktů, sociabilita, odolnost vůči náročným životním situacím a konfliktům, syndrom vyhoření, úroveň sociálních a interakčních dovedností učitelů MŠ,1.a 2.st.ZŠ, vychovatelů, asistentů pedagoga a nejčastější nedostatky při komunikaci s dětmi/mládeží.
- Motivace v podmínkách školy i zájmového vzdělávání jako stimulující prostředek učení a práce. Formy motivace (pro děti předškolního věku - pochvala, odměna, fyzický kontakt, pro děti mladšího školního věku - veřejná pochvala, ocenění, známka, pro mládež - pozitivní hodnocení přesahující rámec školy apod.) Úroveň sociálního učení dětí v podmínkách MŠ, ZŠ i v mimoškolním prostředí. Motivace pro učitele. Aspirace.
Součástí semináře je odborná literatura a počítačové prezentace k dané problematice. Diskuze a reflexe. Seminář je určen učitelům všech typů škol.

Lektor: PhDr. Vladislava Šídlová, pedagog/psycholog
Termín: 26.10.2010                  8:30 - 15:00 hod
Místo: Hotel Relax U Drsů, Varšavská 2708/2,Tábor
(zastávka MHD Sídliště n. Lužnicí č.10, 11, 13,15, železniční zastávka Čápův Dvůr)
Cena:  650,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cznebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196   

10.11.2010 Tajemství barev

8. října 2010 v 22:05

10.11.2010 SEMINÁŘ V TÁBOŘE


10.11.2010 Tábor
Tajemství barev

Seznamte se s tajemstvím barev - psychologickým účinkem pro člověka, jejich symbolikou v různých věk.obdobích. Barevná typologie ve výtvarném projevu.  Barvy v životě  člověka - barva a image, oblékání, barva a prostředí, barva a temperament. Základní rozdělení barev, ukázka "barevných"lekcí pro děti. Součástí semináře je počítačová prezentace o barvách a projektech pro děti. Diskuze.
Lektor: PaedDr.Ivana Bečvářová
metodik dramatické a výtvarné výchovy
Termín: 10.11.2010        12:30-16:00 hod  
Místo: Hotel Relax U Drsů, Varšavská 2708/2,Tábor
(zastávka MHD Sídliště n. Lužnicí č.10, 11, 13,15, železniční zastávka Čápův Dvůr)
Cena:  450,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cznebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196

5.11.2010 "Němčina s ptáčky"

8. října 2010 v 21:50

SEMINÁŘ 5.11.2010 V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

cb


5.11.2010 České Budějovice
"Němčina s ptáčky"

Seminář navazuje na seminář "Hrátky s němčinou" a staví na hudební hře při výuce německého jazyka. Nabízí pedagogům seznámit se a prakticky si vyzkoušet další jednoduché hry a postupy, které jsou založeny na auditivních technikách, především na nápodobě zvuků, rytmu, melodií a poslechu německých písniček pro děti předškolního a mladšího školního věku.
Seminář využívá hudebně-pohybové improvizace i instrumentální hry, které motivují děti ke kvalitnějšímu zapamatování ustálených slovních spojení a vytvářejí podmínky pro dobrý fonetický i lexikální základ jazyka s ohledem na věk dětí.
Metodická průprava výuky německého jazyka pro děti předškolního věku je zaměřena na jednoduché písňové motivy, rytmická říkadla, která jsou spojena s elementárním pohybem a hrou na tělo.
Metodický postup osvojování kvalitních základů německého jazyka pro děti mladšího školního věku využívá nácviku písní, tanců a hudebně-pohybových her.Součástí semináře jsou audiozáznamy i ukázky odborné literatury a pracovní listy. Diskuze o metodických postupech a výměna zkušeností.
Seminář je určen učitelům MŠ a 1.st.ZŠ, vychovatelům, asistentům.

Lektor: Mgr. Ing. Soňa Kabelová, metodik německého jazyka
Termín: 5.11.2010                 13:00 - 16:00 hod
Místo: DDM České Budějovice, U Zimního stadionu 1
Cena: 450,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196        

5.11.2010 "Angličtina s ptáčky"

8. října 2010 v 21:49

SEMINÁŘ 5.11.2010 V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

cb


5.11.2010 České Budějovice
"Angličtina s ptáčky"

Seminář navazuje na seminář "Hrátky s angličtinou" a staví na hudební hře při výuce anglického jazyka. Nabízí pedagogům seznámit se a prakticky si vyzkoušet další jednoduché hry a postupy, které jsou založeny na auditivních technikách, nápodobě zvuků, rytmu, melodií a poslechu anglických písniček pro děti předškolního a mladšího školního věku.
Seminář využívá hudebně-pohybové improvizace i instrumentální hry, které motivují děti ke kvalitnějšímu zapamatování ustálených slovních spojení a vytvářejí podmínky pro dobrý fonetický i lexikální základ výuky cizího jazyka s ohledem na věk dětí.
Metodická průprava výuky anglického jazyka pro děti předškolního věku je zaměřena na slovní spojení s elementárním pohybem, hrou na tělo a rytmem.Metodický postup osvojování kvalitních základů anglického jazyka pro děti mladšího školního věku využívá nácviku písní, tanců a hudebně-pohybových her.Součástí semináře jsou audiozáznamy a jejich analýza i ukázky odborné literatury a pracovní listy.Diskuze o metodických postupech a výměna zkušeností.
Seminář je určen učitelům MŠ a 1.st.ZŠ, vychovatelům, pg.asistentům.

Lektor: Mgr. Marcela Haspeklová, metodik anglického jazyka
Termín: 5.11.2010               8:30 - 12:30 hod
Místo: DDM České Budějovice, U Zimního stadionu 1
Cena: 450,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196        

5.11.2010 Krajina v nás

8. října 2010 v 21:48

SEMINÁŘ 5.11.2010 V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

cb


5.11.2010 České Budějovice
Krajina v nás

Seminář je zážitkový, vychází ze symbolu krajiny - osobnosti člověka. Rozvíjí vnímání sebe sama v kontextu skupiny, "krajiny", smyslového vnímání a sebepoznání prostřednictvím prožitkových aktivit a her se zaměřením na témata - jedinec a jedinečnost člověka (vnímání sebe sama, cíle jedince ve vztahu k sobě samému), jedinec ve skupině (postavení jedince ve skupině, cíle skupiny ve vztahu k jedinci, budování soudržnosti skupiny a možné problémy).Reflexe a metodická podpora. Reflexe. Seznámení s odbornou literaturou. Seminář je určen učitelům MŠ a 1.st.ZŠ, vychovatelům, pg.asistentům a všem zájemcům o sebepoznání

Lektor: Mgr.Klaudia Pospíšilová, metodik soc.patologických jevů
Termín: 5.11.2010         13:00-17:00 hod
Místo: DDM České Budějovice, U Zimního stadionu 1
Cena: 550,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196

9.11.2010 Výtvarná výchova trochu jinak

8. října 2010 v 21:46

SEMINÁŘ 9.11.2010 V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

cb


9.11.2010 České Budějovice
Výtvarná výchova trochu jinak

Přijďte se inspirovat netradičními výtvarnými technikami, které používají současní výtvarní umělci a umělci 20.stol. a jsou využitelné v metodice výtvarné výchovy. Výtvarný experiment při tvořivé práci s dětmi. Seznamuje s technikami koláže, dekoláže, drippingem (lití barev), happeningem (prožitková pohybová výtvarná akce) xerokopií, muchláží, empaketáží, (technika obalování), kaligramy, geometrickou abstrakcí. Seminář využívá počítačové obrázkové prezentace z práce s dětmi, příklady těchto technik. Součástí jsou také ukázky besed o umění a jejich metodické vedení. Seminář je určen učitelům MŠ a 1.st.ZŠ, vychovatelům, pg.asistentům a všem zájemcům o výtvarný experiment.

Lektor: PaedDr.Ivana Bečvářová, výtvarný metodik a arteterapeut
Termín: 9.11.2010             8:30-15:00 hod
Místo: DDM České Budějovice, U Zimního stadionu 1
Cena: 700,- Kč
Seminář je akreditován MŠMT Praha.
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196 

1.12.2010 Psychologické základy práce s dětmi a mládeží I.

8. října 2010 v 21:45

SEMINÁŘ 1.12.2010 V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

cb


1.12.2010 České Budějovice
Psychologické základy práce s dětmi a mládeží I.

Přednáška seznamuje pedagogy se základními psychologickými aspekty při práci s dětmi různých věkových kategorií.
- Osobnost člověka - její struktura a vlastnosti, typy osobnosti. Specifika osobnosti pedagoga ( diferenciace vlastností učitelů, vzdělanost, společenská bezúhonnost, estetické vystupování, způsoby navazování kontaktů, sociabilita, odolnost vůči náročným životním situacím a konfliktům, syndrom vyhoření, úroveň sociálních a interakčních dovedností učitelů MŠ,1.a 2.st.ZŠ, vychovatelů, asistentů pedagoga a nejčastější nedostatky při komunikaci s dětmi/mládeží.
- Motivace v podmínkách školy i zájmového vzdělávání jako stimulující prostředek učení a práce. Formy motivace (pro děti předškolního věku - pochvala, odměna, fyzický kontakt, pro děti mladšího školního věku - veřejná pochvala, ocenění, známka, pro mládež - pozitivní hodnocení přesahující rámec školy apod.) Úroveň sociálního učení dětí v podmínkách MŠ, ZŠ i v mimoškolním prostředí. Motivace pro učitele. Aspirace.
Součástí semináře je odborná literatura a počítačové prezentace k dané problematice. Diskuze a reflexe. Seminář je určen pedagogům všech typů škol.

Lektor: PhDr. Vladislava Šídlová, pedagog/psycholog
Termín: 1.12.2010                  8:30 - 15:00 hod
Místo: DDM České Budějovice, U Zimního stadionu 1
Cena: 650,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196

Semináře v Českých Budějovicích leden 2011

8. října 2010 v 21:23
cb
zima
k

SEMINÁŘE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

LEDEN 2011:

DDM České Budějovice, U Zimního stadionu 1


18.1.2011
Dětská tvořivá hra

9:30 -12:30
Lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová

18.1.2011
Výtvarně-dramatické projekty

12:30 -16:30
Lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová

21.1. 2011
Kdo si hraje, nezlobí

13:00 -16:30
Lektor: Mgr. Klaudia Pospíšilová

Článek do Táborských listů

8. října 2010 v 20:58 ☼ Publikace
PaedDr. Ivana Bečvářová: 
Škola je věc veřejná - vážím si žáka, rodiče i učitele…

Pracuji více než dvacet let jako středoškolská a vysokoškolská učitelka. Připravuji budoucí učitelky mateřských a základních pro jejich povolání. Působím jako metodik a lektor pro pedagogy a terapeut pro děti a mládež. Podílím se na tvorbě vzdělávacích programů vysokých škol, přípravě výtvarně-dramatických projektů pro děti, publikuji. Pracovně se setkávám s mnoha učiteli a řediteli mateřských a základních škol i s rodičovskou veřejností. Mnozí z nich jsou mými bývalými studenty.
Za dobu, kterou jsem strávila ve školách, sleduji, jak moc se rok od roku mladí lidé mění. Jsou sebevědomější, odvážnější, znají svá práva, diskutují. Obdivuji jejich zdravou ctižádostivost a energii, jazykovou vybavenost, přehled a informační možnosti. Jsou možná nekompromisní a příliš kritičtí k okolí, otevření, citliví k nespravedlnosti a omyly jen tak nepromíjejí. Učitelům nejméně. Především základní školy jsou plné šikany, agrese a vulgarismů i k samotným pedagogům. Jsou přesně obrazem dnešní společnosti. Proto si vážím "mravenčí" práce rodičů i těch učitelů, kteří jsou partnery a pomáhají překonávat všechna "dis", hyperaktivity, dětské úzkosti i agrese.
Škola je věcí veřejnou, věcí učitelů, žáků, rodičů, nás všech.Záleží nám na tom, jaké vzdělání je našim dětem poskytováno, jak kvalifikovaní, odborně zdatní a komunikačně otevření, zkušení, empatičtí a tolerantní jsou jejich učitelé? Záleží nám na tom, v jakém prostředí a v jaké atmosféře děti poznatky získávají? Věřím, že ano. Možná ale patřím k těm snílkům, kteří v dnešní době nepřestali věřit na slušnost, profesionalitu a otevřenost v jednání v každé profesi. Učitelství je ale špatně placeným posláním. Proto jeho prestiž ve společnosti klesá.
Škola nesmí být umělým skleníkem, musí připravovat pro praktický život. Není nutné hledat "objevené", není hanbou převzít osvědčené a fungující přístupy v zemích západní Evropy.Ne akademismus a obrovský objem nadbytečných informací, které v životě žáci nikdy nepoužijí, ale logický a rozumný přístup založený na "polidštěných osnovách". Uvědomme si, že škola dnes není jediným zdrojem informací jako v minulých letech. Žáci se učí samostatně poznatky vyhledávat v jiných zdrojích a pracovat s nimi.  
Škola je veřejnou institucí a měla by respektovat žáka i rodiče jako své zákazníky. Otevřeně komunikovat a naslouchat hlasu rodičů a nabízet jim řešení. Ale může jim škola vždy nabídnout co umí? Při tak dlouholetém podfinancování školství v ČR to možné není. Peníze chybí na pomůcky, materiály, platy, na školní i volnočasové aktivity, které mají být prevencí proti nežádoucím společenským vlivům. Školy si zvykly, že za dvacet let od sametové revoluce se příliš mnoho nezměnilo. Ať se na postu ministra školství vystřídali levicoví či pravicoví ministři, školství zůstalo " popelkou" na okraji zájmu politických stran i společnosti. Zcela převládl ekonomický zřetel v uvažování společenských špiček i mnohých lidí. Zisk se stal prvořadou metou v měřítku hodnot života, a nejinak je tomu v Táboře.
Přes finanční nepřízeň společnosti se učitelé snaží co nejúspornějším způsobem kvalitně vzdělávat a nacházet nejméně bolestivá řešení. A tak běžně potkáte učitelky, které přinášejí do mateřských a základních škol pomůcky vyrobené z vlastních zdrojů, vlastních peněz, vlastní kapsy . Máme štěstí, že český učitel pod tíhou všech nepřízní svého osudu neztratil zcela ještě chuť vzdělávat se a vykonávat svou profesi s láskou.
Školy se proto snaží získávat peníze jinak - vedlejší hospodářskou činností, zpracováváním projektů reagují na vypsané granty EU či krajského úřadu. Žádají pomoc u svého města. K tomu se prodírají stohy administrativních stále měnících se parametrů a příkazů ministerstva školství. Učitelé pokorně a zdarma zpracovávají školní vzdělávací programy, ve svém volnu se zadarmo školí a vykonávají testové zkoušky pro úspěšnou organizaci státních maturit. Navštěvují odborné semináře a pracovní dobu si pak nahrazují.
A v této chvíli by svou nezastupitelnou úlohu mělo sehrát právě město při financování základních a mateřských škol. Místo zbytečně vynaložených peněz na megalomanské akce typu obrovských ohňostrojů, velkolepých setkání a slavností, neefektivních stavebních investic sloužících jen hrstce "vyvolených", by mělo hledat nové finanční zdroje pro vzdělávání, modernizaci škol a smysluplné volnočasové aktivity dětí. Vyčlenit prostory na hudební festivaly, vytvářet volně přístupná sportoviště a relaxační zóny, podporovat výtvarné i dramatické akce pro děti a jejich rodiče. Jen tak zamezíme potulování dětí školou povinných kolem heren a herních automatů a snížíme vzrůstající agresivitu a kriminalitu dětí. Dejme proto více peněz do školství a kultury. Vložené prostředky se nám vrátí v kulturnosti našeho města i jeho atmosféře, vztazích, slušnosti a vzdělanosti jeho obyvatel. Vždyť Tábor patří k městům, které jsou zřizovatelem největšího počtu školských zařízení v kraji. Dejme Táboru vedle tradic husitství a vojenství punc univerzitního města a centra celoživotního vzdělávání. Investice do vzdělání přilákají studenty, nejen jako iniciátory kulturních a sportovních akcí ve městě, ale i jako odborníky, budoucí kupní sílu a nové potenciální občany. Sama vidím možnost spolupráce s několika vysokými školami, kde jsem pracovala a pracuji.
Nejsem členem strany Věci veřejné. Politika do škol nepatří. Tato strana jako jediná měla odvahu zaměřit v programu svou pozornost na školství jako investici do budoucna.  Proto za ni kandiduji. Jediná zdůraznila také myšlenku, že ředitelé škol jako manažeři mají po pěti letech v novém konkurzním řízení prokázat kvalitu své práce.
Jako kandidátka Věcí veřejných se chci zasadit o více peněz do škol, posílit prestiž učitele ve společnosti, "polidštit" školu, naslouchat rodičovské veřejnosti, podpořit odborné a celoživotní vzdělávání i projekty sbližující seniory, děti a rodiče, pomoci efektivnímu čerpání peněz z fondů EU na sportovní, školské a kulturní projekty, prosadit vysoké školství v Táboře.
PaedDr. Ivana Bečvářová
kandidátka do Zastupitelstva rady města Tábor za Věci veřejné

Článek do Prachatických listů

8. října 2010 v 20:56 ☼ Publikace
PaedDr. Ivana Bečvářová: 
Škola je věc veřejná - vážím si žáka,  rodiče i učitele

Pracuji více než dvacet let jako středoškolská a vysokoškolská učitelka. Připravuji budoucí učitelky mateřských a základních škol pro jejich povolání. Působím jako metodik a lektor pro pedagogy a terapeut pro děti a mládež. Podílím se na tvorbě vzdělávacích programů vysokých škol, přípravě výtvarně-dramatických projektů pro děti, publikuji. Pracovně se setkávám s mnoha učiteli a řediteli mateřských a základních škol i s rodičovskou veřejností. Mnozí z nich jsou mými bývalými studenty.
Za dobu, kterou jsem strávila ve školách, sleduji, jak moc se rok od roku mladí lidé mění. Jsou sebevědomější, odvážnější, znají svá práva, diskutují. Obdivuji jejich zdravou ctižádostivost a energii, jazykovou vybavenost, přehled a informační možnosti. Jsou možná nekompromisní a příliš kritičtí k okolí, otevření, citliví k nespravedlnosti a omyly jen tak nepromíjejí. Učitelům nejméně. Především základní školy jsou plné šikany, agrese a vulgarismů. Jsou přesně obrazem dnešní společnosti. Proto si vážím "mravenčí" práce rodičů i těch učitelů, kteří jsou partnery a pomáhají překonávat všechna "dis", hyperaktivity, dětské úzkosti i agrese.
Škola je věcí veřejnou, věcí učitelů, žáků, rodičů, nás všech.Záleží nám na tom, jaké vzdělání je našim dětem poskytováno, jak kvalifikovaní, odborně zdatní a komunikačně otevření, zkušení, empatičtí a tolerantní jsou jejich učitelé? Záleží nám na tom, v jakém prostředí a v jaké atmosféře děti poznatky získávají? Věřím, že ano. Možná ale patřím k těm snílkům, kteří v dnešní době nepřestali věřit na slušnost, profesionalitu a otevřenost v jednání v každé profesi. Učitelství je ale špatně placeným posláním. Proto jeho prestiž ve společnosti klesá.
Škola nesmí být umělým skleníkem, musí připravovat pro praktický život. Ne akademismus a obrovský objem nadbytečných informací, které v životě žáci nikdy nepoužijí, ale logický a rozumný přístup založený na "polidštěných osnovách". Uvědomme si, že škola dnes není jediným zdrojem informací jako v minulých letech. Žáci se učí samostatně poznatky vyhledávat v jiných zdrojích a pracovat s nimi.  
Škola je veřejnou institucí a měla by respektovat žáka i rodiče jako své zákazníky. Otevřeně komunikovat a naslouchat hlasu rodičů a nabízet jim řešení. Ale může jim škola vždy nabídnout co umí? Při tak dlouholetém podfinancování školství v ČR to možné není. Peníze chybí na pomůcky, materiály, platy, na školní i volnočasové aktivity, které mají být prevencí proti nežádoucím společenským vlivům. Školy si zvykly, že za dvacet let od sametové revoluce se příliš mnoho nezměnilo. Ať se na postu ministra školství vystřídali levicoví či pravicoví ministři, školství zůstalo " popelkou" na okraji zájmu politických stran i společnosti. Zcela převládl ekonomický zřetel v uvažování společenských špiček i mnohých lidí. Zisk se stal prvořadou metou v měřítku hodnot života.
Přes finanční nepřízeň společnosti se učitelé snaží co nejúspornějším způsobem kvalitně vzdělávat a nacházet nejméně bolestivá řešení. A tak běžně potkáte učitelky, které přinášejí do mateřských a základních škol pomůcky vyrobené z vlastních zdrojů, vlastních peněz, vlastní kapsy . Máme štěstí, že český učitel pod tíhou všech nepřízní svého osudu neztratil zcela ještě chuť vzdělávat se a vykonávat svou profesi s láskou.
Školy se proto snaží získávat peníze jinak - vedlejší hospodářskou činností, zpracováváním projektů reagují na vypsané granty EU či krajského úřadu. K tomu se prodírají stohy administrativních stále měnících se parametrů a příkazů ministerstva školství. Učitelé pokorně a zdarma zpracovávají školní vzdělávací programy, ve svém volnu se zadarmo školí a vykonávají testové zkoušky pro úspěšnou organizaci státních maturit. Navštěvují odborné semináře a pracovní dobu si pak nahrazují.Toto je školská realita.
Vážím si rodičů, kteří věnují svým dětem čas a pomáhají škole. Vážím si učitelů, kteří neutekli před katastroficky nízkými platy a zvyšujícími se profesními nároky a před planými sliby ministerstva školství.Vážím si ředitelů, kteří si váží smysluplné práce svých učitelů, podporují jejich aktivity a odbornou průpravu na vzdělávacích seminářích, krajských konferencích a jsou schopni získávat finanční prostředky pro školu z různých projektů a grantů. Tyto peníze, věnované dětem pro zahraniční exkurze, besedy s odborníky, jazykové stáže, materiální pomůcky i volnočasové aktivity, jsou nejlepším vkladem pro budoucnost. Neboť škola není skleníkem, ale přípravou pro život.


23.10.2010 Krajina v nás

8. října 2010 v 0:13

23.10.2010 SEMINÁŘ V TÁBOŘE


23.10.2010 Tábor
Krajina v nás

Seminář je zážitkový, vychází ze symbolu krajiny - osobnosti člověka. Rozvíjí vnímání sebe sama v kontextu skupiny, "krajiny", smyslového vnímání a sebepoznání prostřednictvím prožitkových aktivit a her se zaměřením na témata - jedinec a jedinečnost člověka (vnímání sebe sama, cíle jedince ve vztahu k sobě samému), jedinec ve skupině (postavení jedince ve skupině, cíle skupiny ve vztahu k jedinci, budování soudržnosti skupiny a možné problémy).Reflexe a metodická podpora. Reflexe. Seznámení s odbornou literaturou. Seminář je určen učitelům MŠ a 1.st.ZŠ, vychovatelům, pg.asistentům a všem zájemcům o sebepoznání.

Lektor: Mgr.Klaudia Pospíšilová, metodik soc.patolog. jevů,pedagog
Termín:  23.10.2010  9:00-14:00 hod
Místo: Hotel Relax U Drsů, Varšavská 2708/2,Tábor
(zastávka MHD Sídliště n. Lužnicí č.10, 11, 13,15, železniční zastávka Čápův Dvůr)
Cena:  550,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz
nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196

23.10.2010 Pojďme na to od lesa

8. října 2010 v 0:12

23.10.2010 SEMINÁŘ V TÁBOŘE


23.10.2010 Tábor
Pojďme na to do lesa

Seminář obsahuje prvky environmentální výchovy. Pomáhá vytvořit citlivý přístup při tvorbě životního prostředí, respektovat krásu v přírodě.  Zprostředkovává poznatky o funkci lesa, přírodních zákonitostech. Je spojen s vycházkou do terénu. Diskuze na téma: "Člověk, jeho životní styl, chování a příroda", " Les jako živý ekosystém", Stromy, půda, voda". Hry v přírodě -využití zážitkových her pro vypěstování empatie s přírodou, literárních, hudebních a výtvarných prvků pro hlubší poznání životního prostředí. Relaxační cvičení v přírodě. Metodické poučení o těchto postupech při práci s dětmi a mládeží. Seminář je určen učitelům MŠ a 1.st.ZŠ, vychovatelům, pg.asistentům.
Lektor: Mgr.Ing.Soňa Kabelová
Termín: 23.10.2010        10:00-14:00 hod
Místo: Hotel Relax U Drsů, Varšavská 2708/2,Tábor
(zastávka MHD Sídliště n. Lužnicí č.10, 11, 13,15, železniční zastávka Čápův Dvůr)
Cena:  450,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz
nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196

26.10.2010 Psychologické základy práce s dětmi a mládeží I.

8. října 2010 v 0:11

26.10.2010 SEMINÁŘ V TÁBOŘE26.10.2010 Tábor
Psychologické základy práce s dětmi a mládeží I.

Přednáška seznamuje pedagogy se základními psychologickými aspekty
při práci s dětmi různých věkových kategorií.
- Osobnost člověka - její struktura a vlastnosti, typy osobnosti. Specifika osobnosti pedagoga ( diferenciace vlastností učitelů, vzdělanost, společenská bezúhonnost, estetické vystupování, způsoby navazování kontaktů, sociabilita, odolnost vůči náročným životním situacím a konfliktům, syndrom vyhoření, úroveň sociálních a interakčních dovedností učitelů MŠ,1.a 2.st.ZŠ, vychovatelů, asistentů pedagoga a nejčastější nedostatky při komunikaci s dětmi/mládeží.
- Motivace v podmínkách školy i zájmového vzdělávání jako stimulující prostředek učení a práce. Formy motivace (pro děti předškolního věku - pochvala, odměna, fyzický kontakt, pro děti mladšího školního věku - veřejná pochvala, ocenění, známka, pro mládež - pozitivní hodnocení přesahující rámec školy apod.) Úroveň sociálního učení dětí v podmínkách MŠ, ZŠ i v mimoškolním prostředí. Motivace pro učitele. Aspirace.
Součástí semináře je odborná literatura a počítačové prezentace k dané problematice. Diskuze a reflexe. Seminář je určen učitelům všech typů škol.

Lektor: PhDr. Vladislava Šídlová, pedagog/psycholog
Termín: 26.10.2010                  8:30 - 15:00 hod
Místo: Hotel Relax U Drsů, Varšavská 2708/2,Tábor
(zastávka MHD Sídliště n. Lužnicí č.10, 11, 13,15, železniční zastávka Čápův Dvůr)
Cena:  650,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cznebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196   

10.11.2010 Pojďte se inspirovat

8. října 2010 v 0:10

10.11.2010 SEMINÁŘ V TÁBOŘE


10.11.2010 Tábor
Pojďte se inspirovat

Přijďte se inspirovat rozmanitými dramatickými a výtvarnými projekty, které byly realizovány s dětmi různého věku. Seminář představuje  netradiční jednoduché výtvarné a dramatické přístupy, v nichž hraje důležitou motivační úlohu literární text, pohyb i mluvené slovo, zážitkové etudy pro sebepoznání aj. Součástí semináře jsou počítačové prezentace ukázek, odborná literatura a videozáznamy krátkých filmů, pořízených z lekcí. Seminář je určen učitelům MŠ a 1.st.ZŠ, vychovatelům, pg.asistentům.
Lektor: PaedDr.Ivana Bečvářová, výtvarný a dramatický metodik
Termín: 10.11.2010                  8:30 - 12:30 hod
Místo: Hotel Relax U Drsů, Varšavská 2708/2,Tábor
( zastávka MHD Sídliště n. Lužnicí č.10, 11, 13,15, železniční zastávka Čápův Dvůr)
Cena:  450,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cznebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196

4.12.2010 Jak kreslit? - víkendový seminář

7. října 2010 v 23:24

4.12.2010 SEMINÁŘ V TÁBOŘE
4.12.2010 Tábor - víkendový seminář
Jak kreslit?

Získání základních poznatků a kresebných dovedností. Charakter linie a její proměny. Obrysová kresba. Stínování. Základy perspektivního zobrazení. Tématická kresba a kresebný experiment. Metodické poučení. Součástí semináře budou praktické metodické ukázky a kresebné počítačové animace a literatura. Seminář je určen učitelům MŠ a 1.st.ZŠ, vychovatelům, asistentům.
Lektor: Mgr. Jiří Stejskal, výtvarný metodik
Termín: 4.12.2010                    9:30 - 13:30 hod
Místo: Hotel Relax U Drsů, Varšavská 2708/2,Tábor
( zastávka MHD Sídliště n. Lužnicí č.10, 11, 13,15, železniční zastávka Čápův Dvůr)
Cena:  450,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cznebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196

4.12.2010 Kdo si hraje, nezlobí - víkendový seminář

7. října 2010 v 22:48

4.12.2010 SEMINÁŘ V TÁBOŘE

ta
podzim

k

4.12.2010 Tábor - víkendový seminář
Kdo si hraje, nezlobí

Seminář je určen pedagogům, kteří pracují s problémovými dětmi. Zaměřuje se na zážitkové hry a techniky, kterými lze mírnit či zvládnout problémové chování dítěte v různém prostředí - hry na zvládání agresivity a hyperaktivity, hry podporující učení, soustředění pozornosti, hry na uvolnění, hry rozvíjející sebepoznání a schopnost spolupráce. Diskuze a reflexe, metodická východiska problémových a herních situací.
Lektor: Mgr. Klaudia Pospíšilová, pedagog
Termín: 4.12.2010       9:30 - 13:30 hod
Místo: Hotel Relax U Drsů, Varšavská 2708/2,Tábor
(zastávka MHD Sídliště n. Lužnicí č.10, 11, 13,15, železniční zastávka Čápův Dvůr)
Cena:  450,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cznebo telefonicky na tel.číslo 723 067 19611.1.2011 Svět věcí a předmětů v dramatické výchově a výtvarné výchově

7. října 2010 v 22:44

11.1.2011 SEMINÁŘ V TÁBOŘE

ta
podzim


11.1.2011Tábor
Svět věcí a předmětů v dramatické výchově a výtvarné výchově

Seminář staví na hře s předměty a loutkami - oživování předmětů pomocí hudby ( tanec sandálů, práce s polštářky, knoflíkem, papírem apod.),  improvizační, přírodní, plošné, prstové loutky, marioneta, maňásek aj. imaginativní a zástupná rekvizita. Zákonitosti při vedení pohybu a mluvy. Ukázky loutek a videozáznamů při práci s nimi.
Lektor: PaedDr.Ivana Bečvářová
   metodik dramatické a výtvarné výchovy
Termín: 11.1.2011          8:30-12:30 hod    
Místo: MŠ Světlogorská 2770, Tábor
Cena:  450,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cznebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196

19.1.2011 Dětská tvořivá hra

7. října 2010 v 22:39

19.1.2011 SEMINÁŘ V TÁBOŘE
19.1.2011 Tábor
Dětská tvořivá hra

Hra je nejúčinnějším prostředkem ve výchově a vzdělání. Zážitková podoba hudební, rytmické, zvukové, výtvarné, pohybové či literární hry, inspirace pro práci s dětmi a mládeží. Charakterizace, dramatizace. Hry smyslové, pro rozvoj soustředění a pozornosti, předměty, hry skupinové i párové citlivosti, hry improvizační(simultánní  se souhrou) a jejich význam pro sociální zkušenost dětí. Metodické řady cvičení a her. Hry sebepoznávací. Seminář je určen učitelům MŠ a 1.st.ZŠ, vychovatelům, pg.asistentům a všem zájemcům.
Lektor: PaedDr.Ivana Bečvářová
   metodik dramatické a výtvarné výchovy
Termín: 19.1.2011          8:30-12:30 hod    
Místo: MŠ Světlogorská 2770, Tábor
Cena:  450,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cznebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196

22.10.2010 Angličtina s ptáčky

7. října 2010 v 20:21

22.10.2010 SEMINÁŘ V PRACHATICÍCH


pt

22.10.2010 Prachatice
Angličtina s ptáčky

Seminář navazuje na seminář "Hrátky s angličtinou" a staví na hudební hře při výuce anglického jazyka. Nabízí pedagogům seznámit se a prakticky si vyzkoušet další jednoduché hry a postupy, které jsou založeny na auditivních technikách, nápodobě zvuků, rytmu, melodií a poslechu anglických písniček pro děti předškolního a mladšího školního věku.
Seminář využívá hudebně-pohybové improvizace i instrumentální hry, které motivují děti ke kvalitnějšímu zapamatování ustálených slovních spojení a vytvářejí podmínky pro dobrý fonetický i lexikální základ výuky cizího jazyka s ohledem na věk dětí.
Metodická průprava výuky anglického jazyka pro děti předškolního věku je zaměřena na slovní spojení s elementárním pohybem, hrou na tělo a rytmem.Metodický postup osvojování kvalitních základů anglického jazyka pro děti mladšího školního věku využívá nácviku písní, tanců a hudebně-pohybových her.
Součástí semináře jsou audiozáznamy,  jejich analýza i ukázky odborné literatury a pracovní listy.Diskuze o metodických postupech a výměna zkušeností.
Seminář je určen učitelům MŠ a 1.st.ZŠ, vychovatelům, asistentům.
Lektor: Mgr. Marcela Haspeklová, metodik anglického jazyka
Termín: 22.10.2010             8:30 - 12:30 hod
Místo: Muzeum české loutky a cirkusu Prachatice, Velké náměstí 43
Cena:  450,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cznebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196 

22.10.2010 Němčina s ptáčky

7. října 2010 v 20:16

22.10.2010 SEMINÁŘ V PRACHATICÍCH

pt


22.10.2010 Prachatice
Němčina s ptáčky

Seminář navazuje na seminář "Hrátky s němčinou" a staví na hudební hře při výuce německého jazyka. Nabízí pedagogům seznámit se a prakticky si vyzkoušet další jednoduché hry a postupy, které jsou založeny na auditivních technikách, především na nápodobě zvuků, rytmu, melodií a poslechu německých písniček pro děti předškolního a mladšího školního věku.
Seminář využívá hudebně-pohybové improvizace i instrumentální hry, které motivují děti ke kvalitnějšímu zapamatování ustálených slovních spojení a vytvářejí podmínky pro dobrý fonetický i lexikální základ jazyka s ohledem na věk dětí.
Metodická průprava výuky německého jazyka pro děti předškolního věku je zaměřena na jednoduché písňové motivy, rytmická říkadla, která jsou spojena s elementárním pohybem a hrou na tělo.
Metodický postup osvojování kvalitních základů německého jazyka                pro děti mladšího školního věku využívá nácviku písní, tanců a hudebně-pohybových her.
Součástí semináře jsou audiozáznamy, jejich analýza i ukázky odborné literatury a pracovní listy. Diskuze o metodických postupech a výměna zkušeností. Seminář je určen učitelům MŠ a 1.st.ZŠ, vychovatelům, asistentům

Lektor: Mgr. Ing. Soňa Kabelová, metodik německého jazyka
Termín: 22.10.2010             12:30 - 16:00 hod
Místo: Muzeum české loutky a cirkusu Prachatice, Velké náměstí 43
Cena:  450,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cznebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196    22.10.2010 Krajina v nás

7. října 2010 v 20:11

22.10.2010 SEMINÁŘ V PRACHATICÍCH

pt


22.10.2010 Prachatice
Krajina v nás

Seminář je zážitkový, vychází ze symbolu krajiny - osobnosti člověka. Rozvíjí vnímání sebe sama v kontextu skupiny, "krajiny", smyslového vnímání a sebepoznání prostřednictvím prožitkových aktivit a her se zaměřením na témata - jedinec a jedinečnost člověka (vnímání sebe sama, cíle jedince ve vztahu k sobě samému), jedinec ve skupině (postavení jedince ve skupině, cíle skupiny ve vztahu k jedinci, budování soudržnosti skupiny a možné problémy).Reflexe a metodická podpora. Reflexe. Seznámení s odbornou literaturou.
Seminář je určen učitelům MŠ a 1.st.ZŠ, vychovatelům, pg.asistentům a všem zájemcům o sebepoznání.

Lektor: Mgr.Klaudia Pospíšilová, pedagog,metodik soc.patolog.jevů
Termín:  22.10.2010  10:30-15:30 hod
Místo: Muzeum české loutky a cirkusu Prachatice, Velké náměstí 43
Cena:  550,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz
nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196

12.11.2010 Zdravotní cviky

7. října 2010 v 11:29

12.11.2010 SEMINÁŘ V PRACHATICÍCH


pt


12.11.2010 Prachatice
Zdravotní cviky

Seznámení se zdravotními cviky pro děti předškolního a školního věku a jejich praktická demonstrace na základě motivační hry. Ukázky vhodných a nevhodných zdravotních cviků, metodické vedení s akcentem na správné držení těla, cvičení nožní klenby, dechová a relaxační cvičení, cvičení zaměřená k posilování svalových partií aj. Seminář je určen učitelům MŠ a 1.st.ZŠ, vychovatelům, pg.asistentům.

Lektor: Mgr. Alžběta Tušerová, metodik zdravotní tělesné výchovy
Termín: 12.11.2010                  8:30 - 12:30 hod
Místo: DDM Prachatice (vila U Rybníčku), Ševčíkova 273
Cena:  450,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196   

15.11.2010 Psychologické základy práce s dětmi a mládeží I.

7. října 2010 v 11:28

15.11.2010 SEMINÁŘ V PRACHATICÍCH

pt


15.11.2010 Prachatice
Psychologické základy práce s dětmi a mládeží I.

Přednáška seznamuje pedagogy se základními psychologickými aspekty při práci s dětmi různých věkových kategorií.
- Osobnost člověka - její struktura a vlastnosti, typy osobnosti. Specifika osobnosti pedagoga ( diferenciace vlastností učitelů, vzdělanost, společenská bezúhonnost, estetické vystupování, způsoby navazování kontaktů, sociabilita, odolnost vůči náročným životním situacím a konfliktům, syndrom vyhoření, úroveň sociálních a interakčních dovedností učitelů MŠ,1.a 2.st.ZŠ, vychovatelů, asistentů pedagoga a nejčastější nedostatky při komunikaci s dětmi/mládeží.
- Motivace v podmínkách školy i zájmového vzdělávání jako stimulující prostředek učení a práce. Formy motivace (pro děti předškolního věku - pochvala, odměna, fyzický kontakt, pro děti mladšího školního věku - veřejná pochvala, ocenění, známka, pro mládež - pozitivní hodnocení přesahující rámec školy apod.) Úroveň sociálního učení dětí v podmínkách MŠ, ZŠ i v mimoškolním prostředí. Motivace pro učitele.Aspirace.
Součástí semináře je odborná literatura a počítačové prezentace k dané problematice. Diskuze a reflexe. Seminář je určen pedagogům všech typů škol.
Lektor: PhDr. Vladislava Šídlová, pedagog/psycholog
Termín: 15.11.2010                  8:30 - 15:00 hod
Místo: Muzeum české loutky a cirkusu Prachatice, Velké náměstí 43
Cena:  650,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 19626.11.2010 Jak kreslit?

7. října 2010 v 11:24

26.11.2010 SEMINÁŘ V PRACHATICÍCH

pt


26.11.2010 Prachatice
Jak kreslit?

Získání základních poznatků a kresebných dovedností. Charakter linie a její proměny. Obrysová kresba. Stínování. Základy perspektivního zobrazení. Tématická kresba a kresebný experiment. Metodické poučení. Součástí semináře budou praktické metodické ukázky a kresebné počítačové animace a literatura. Seminář je určen učitelům MŠ a 1.st.ZŠ, vychovatelům, asistentům.
Lektor: Mgr. Jiří Stejskal, výtvarný metodik
Termín: 26.11.2010                  12:30 - 16:00 hod
Místo: DDM Prachatice (vila U Rybníčku), Ševčíkova 273
Cena:  450,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 1963.12.2010 Všechno, co jste chtěli vědět o sexu již v MŠ a ZŠ

7. října 2010 v 11:21

3.12.2010 SEMINÁŘ V PRACHATICÍCH

pt


3.12.2010 Prachatice
Všechno, co jste chtěli vědět o sexu již v mateřské škole a základní škole

Sexuální výchova jako aktuální téma v pedagogické práci.
Lidská sexualita a její přirozenost, problémy s ní spjaté v předškolním, školním věku i u mládeže.
Vymezení problematiky vzhledem k věkovým kategoriím a zvláštnostem výchovného prostředí . Pro předškolní věk - sexuální identifikace (osvojování vzorců chování mužské a ženské sexuální role, poznání svého těla), odmítání nežádoucí komunikace s cizí osobou. Pro mladší a starší školní věk - intimita, hygiena, sexuální zvědavost a přiměřené hranice vyspělosti fyzické i psychické, poučení o bezpečném sexu, onanii, masturbaci, o deviacích (voyerství, fetišismus, pedofilie, případné nebezpečí virtuální komunikace na chatech sociálních sítí apod.).
Metodické ukázky praktických aktivit (hry, kvizy, vytváření modelových situací) diferencovaných podle věku dětí a potřeb pedagogů.Diskuze, reflexe. Poradenství.
Součástí semináře je ukázka odborné literatury.
Lektor: Mgr. Klaudia Pospíšilová
Termín: 3.12.2010                    
Místo: Muzeum české loutky a cirkusu Prachatice
Cena:  ,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196

3.12.2010 Jak malovat?

7. října 2010 v 11:18

3.12.2010 SEMINÁŘ V PRACHATICÍCH

pt


3.12.2010 Prachatice
Jak malovat?

Základy malby. Barevná skvrna a její hodnota. Základní dělení barev, kontrast. Malířský materiál, podklady, malířské techniky. Experiment s barvou. Praktické ukázky z tvorby dětí, studentů a dospělých. Počítačové prezentace.
Lektor: Mgr. Jiří Stejskal, výtvarný metodik
Termín: 3.12.2010          12:30-16:00 hod   
Místo: Muzeum české loutky a cirkusu Prachatice
Cena:  450,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 19630.11.2010 Dětská tvořivá hra

7. října 2010 v 11:14

30.11.2010 SEMINÁŘ VE STRAKONICÍCH

st

30.11.2010 Strakonice
Dětská tvořivá hra

Hra je nejúčinnějším prostředkem ve výchově a vzdělání. Zážitková podoba hudební, rytmické, zvukové, výtvarné, pohybové či literární hry, inspirace pro práci s dětmi a mládeží. Charakterizace, dramatizace. Hry smyslové, pro rozvoj soustředění a pozornosti, předměty, hry skupinové i párové citlivosti, hry improvizační(simultánní  se souhrou) a jejich význam pro sociální zkušenost dětí. Metodické řady cvičení a her. Hry sebepoznávací. Seminář je určen učitelům MŠ a 1.st.ZŠ, vychovatelům, pg.asistentům a všem zájemcům.
Lektor: PaedDr.Ivana Bečvářová
   metodik dramatické a výtvarné výchovy
Termín: 30.11.2010        8:30-12:30 hod     
Místo: DDM Strakonice, Na Ohradě 417
Cena:  450,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196


7.12.2010 Tajemství barev

7. října 2010 v 11:12

7.12.2010 SEMINÁŘ VE STRAKONICÍCH

st

7.12.2010 Strakonice
Tajemství barev

Seznamte se s tajemstvím barev - psychologickým účinkem pro člověka, jejich symbolikou v různých věk.obdobích. Barevná typologie ve výtvarném projevu.  Barvy v životě  člověka - barva a image, oblékání, barva a prostředí, barva a temperament. Základní rozdělení barev, ukázka "barevných"lekcí pro děti. Součástí semináře je počítačová prezentace
o barvách a projektech pro děti. Diskuze.
Lektor: PaedDr.Ivana Bečvářová
   metodik dramatické a výtvarné výchovy
Termín: 7.12.2010          12:30-16:30 hod   
Místo: DDM Strakonice, Na Ohradě 417
Cena:  450,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 1967.12.2010 Papír jako inspirace

7. října 2010 v 10:59

7.12.2010 SEMINÁŘ VE STRAKONICÍCH


st

7.12.2010 Strakonice
Papír jako inspirace

Dramatická lekce využívá netradičním způsobem dostupný materiál. Papír je inspirací pro pohyb, zvukové a instrumentální etudy (imitace zvuků běžného života a jejich grafický zápis, papírový orchestr apod.). Papír jako zástupná rekvizita či loutka, technika empaketáže a její využití
pro  improvizace, jednoduché masky apod. Součástí semináře jsou rovněž počítačové prezentace s nápady a ukázkami z práce dětí a mládeže i dospělými. Seznámení s odbornou literaturou. Seminář je určen učitelům všech typů škol.
Lektor: PaedDr.Ivana Bečvářová
   metodik dramatické a výtvarné výchovy
Termín: 7.12.2010          8:30-12:30 hod     
Místo: DDM Strakonice, Na Ohradě 417
Cena:  450,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196


27.10.2010 Artefiletické přístupy ve škole

5. října 2010 v 12:20

SEMINÁŘ 27.10.2010 V PRAZE

p


27.10.2010 Praha
Artefiletické přístupy ve škole

Obsahuje poznávací a sebepoznávací techniky, které pomáhají učitelům i žákům vyrovnávat se s různými problémy ( nedostatečným sebevědomím, agresí, závislostí, hyperaktivitou apod. Artefiletika jako jedna z pedagogických disciplin, používá při práci prožitkové a tvůrčí procesy člověka, vychází z meditací a relaxačních technik, využívá techniky arteterapie ve školní praxi. Seminář je určen pedagogům všech typů škol. Seminář je zážitkový, využívá tyto techniky práce s hlínou (řetězové modelování, portrét, význam koule ve srovnání s mandalou), s papírem, práce s barvou ( tvorba mandal, muzikomalba, prstomalba, skupinová kresba a malba, štafetová a gestická malba, kresebné testy.) Metodické ukázky počítačových prezentací a seznámení s odbornou literaturou.
Seminář je určen učitelům všech typů škol. Seminář je určen učitelům MŠ
a 1.st.ZŠ, vychovatelům, asistentům.

Lektor: PaedDr.Ivana Bečvářová, výtvarný metodik a arteterapeut
Termín: 27.10.2010             8:30-15:00 hod
Místo: ZŠ Nad Přehradou 469, Praha 10, 109 00
Cena: 1000,- Kč
Seminář je akreditován MŠMT Praha.
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 19616.11.2010 Výtvarně-dramatické projekty

5. října 2010 v 12:15

SEMINÁŘ 16.11.2010 V PÍSKU

pisek

16.11.2010 Písek
Výtvarně-dramatické projekty

Co je projekt? Jak se tvoří? Úloha projektové metody a její přínos pro pedagoga.Výhody a nevýhody projektů, druhy projektů. Praktická realizace jednoho z uskutečněných projektů a metodických řad (Česko-rakouský projekt, Barevné světy,Černá a bílá, Ruce,Moře apod.), videozáznamy krátkých filmů a počítačové prezentace ukázek z prací dětí a mládeže. Diskuze, sebereflexe. Seminář je určen učitelům MŠ a 1.st.ZŠ, vychovatelům, asistentům.

Lektor: PaedDr.Ivana Bečvářová
metodik výtvarné a dramatické výchovy
Termín: 16.11.2010                  8:30 - 12:30 hod
Místo: hotel "U kapličky"(salónek)  Budějovická 2440, Písek-Budějovické Předměstí
Cena:450,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196

14.12.2010 Zdravotní cviky

5. října 2010 v 0:56

SEMINÁŘ 14.12.2010 V PÍSKU

pisek

14.12.2010 Písek
Zdravotní cviky

Seznámení se zdravotními cviky pro děti předškolního a školního věku a jejich praktická demonstrace na základě motivační hry. Ukázky vhodných a nevhodných zdravotních cviků, metodické vedení s akcentem na správné držení těla, cvičení nožní klenby, dechová a relaxační cvičení, cvičení zaměřená k posilování svalových partií aj. Seminář je určen učitelům MŠ a 1.st.ZŠ, vychovatelům, asistentům.

Lektor: Mgr. Alžběta Tušerová, metodik zdravotní tělesné výchovy
Termín: 14.12.2010                  8:00 - 12:00 hod
Místo: hotel "U kapličky"(salónek)
Budějovická 2440, Písek-Budějovické Předměstí
Cena:  450,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.2. a 3.11.2010 Semináře se zaměřením na výtvarnou a dramatickou výchovu a arteterapii

5. října 2010 v 0:49

2. a 3.11.2010 PLZEŇ

plzen

2. a 3.11.2010 Plzeň
Semináře se zaměřením na výtvarnou a dramatickou výchovu a arteterapii

Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky - semináře se zaměřením na výtvarnou a dramatickou výchovu a arteterapii - Projekt DVPP , Spálené Poříčí (projekt financován EU, cena zdarma)
Lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová

24.11.2010 Semináře se zaměřením na výtvarnou a dramatickou výchovu a arteterapii

5. října 2010 v 0:43

24.11.2010 PLZEŇ

plzen

24.11.2010 Plzeň
Semináře se zaměřením na výtvarnou a dramatickou výchovu a arteterapii

Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky - semináře se zaměřením na výtvarnou a dramatickou výchovu a arteterapii - Projekt DVPP , Spálené Poříčí (projekt financován EU)
Lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová


23.11.2010 Dětská tvořivá hra

5. října 2010 v 0:25

SEMINÁŘ 23.11.2010 V ČESKÉM KRUMLOVĚ

ck


23.11.2010 Český Krumlov
Dětská tvořivá hra

Hra je nejúčinnějším prostředkem ve výchově a vzdělání. Zážitková podoba hudební, rytmické, zvukové, výtvarné, pohybové či literární hry, inspirace pro práci s dětmi a mládeží. Charakterizace, dramatizace. Hry smyslové, pro rozvoj soustředění a pozornosti, předměty, hry skupinové i párové citlivosti, hry improvizační(simultánní
se souhrou) a jejich význam pro sociální zkušenost dětí. Metodické řady cvičení a her. Hry sebepoznávací. Seminář je určen učitelům MŠ a 1.st.ZŠ, vychovatelům, pg.asistentům a všem zájemcům.

Lektor: PaedDr.Ivana Bečvářová, metodik dramatické výchovy
Termín: 23.11.2010                  8:30 - 12:30 hod
Místo: Gymnázium Český Krumlov, Chvalšinská 112
Cena: 450,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196

17.12.2010 Zdravotní cviky

5. října 2010 v 0:21

SEMINÁŘ 17.12.2010 V ČESKÉM KRUMLOVĚ

ck


17.12.2010 Český Krumlov
Zdravotní cviky

Seznámení se zdravotními cviky pro děti předškolního a školního věku a jejich praktická demonstrace na základě motivační hry. Ukázky vhodných a nevhodných zdravotních cviků, metodické vedení s akcentem na správné držení těla, cvičení nožní klenby, dechová a relaxační cvičení, cvičení zaměřená k posilování svalových partií aj. Seminář je určen učitelům MŠ a 1.st.ZŠ, vychovatelům, asistentům.

Lektor: Mgr. Alžběta Tušerová, metodik zdravotní tělesné výchovy
Termín: 17.12.2010                  8:30 - 12:30 hod
Místo: Gymnázium Český Krumlov, Chvalšinská 112
Cena: 450,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196     


leden - únor 2011 "Němčina s ptáčky"

4. října 2010 v 23:00

SEMINÁŘ LEDEN - ÚNOR 2011 V MILEVSKU

milevsko

zima


LEDEN - ÚNOR 2011 Milevsko
"Němčina s ptáčky"

Seminář je volným pokračováním semináře "Hrátky s němčinou", je zaměřen na hudební hru při výuce německého jazyka. Obsahuje jednoduché hry a postupy, které jsou založeny na auditivních technikách, nápodobě zvuků, rytmu, melodií a poslechu anglických písniček pro děti předškolního a mladšího školního věku.
Seminář je určen učitelům MŠ a 1.st.ZŠ, vychovatelům, asistentům aj.

Lektor: Mgr. Ing. Soňa Kabelová, metodik německého jazyka
Termín:leden - únor 2011                  10:00 - 14:00 hod
Místo: Dům kultury Milevsko
Cena: 450,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196        

leden - únor 2011 "Angličtina s ptáčky"

4. října 2010 v 22:57

SEMINÁŘ LEDEN - ÚNOR 2011 V MILEVSKU

milevsko

zima

LEDEN - ÚNOR 2011 Milevsko
"Angličtina s ptáčky"

Seminář je volným pokračováním semináře "Hrátky s němčinou", je zaměřen na hudební hru při výuce německého jazyka. Obsahuje jednoduché hry a postupy, které jsou založeny na auditivních technikách, nápodobě zvuků, rytmu, melodií a poslechu anglických písniček pro děti předškolního a mladšího školního věku.
Seminář je určen učitelům MŠ a 1.st.ZŠ, vychovatelům, asistentům aj.
Lektor: Mgr. Marcela Haspeklová, metodik anglickéhojazyka
Termín: leden - únor 2011                  10:00 - 14:00 hod
Místo: Dům kultury Milevsko
Cena: 450,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196        

19.10.2010 Literatura jako inspirace v dramatické výchově

4. října 2010 v 22:46

SEMINÁŘ 19.10.2010 V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

cb


19.10.2010 České Budějovice
Literatura jako inspirace v dramatické výchově

Umělecká próza a poezie inspiruje k pohybu, výtvarné, hudební i dramatické činnosti, ukázky monotematických lekcí a projektů při práci s dětmi. Využití tvorby D.Mrázkové (Pufodédr, Neposlušná Barborka aj.) J.Žáčka (Aprílová škola, Drak apod.), poezie L.Štíplové a dalších. Dramatizace, ukázka tvorby scénářů i "produktu", dětské a studentské divadlo, praktické ukázky a videonahrávky z představení. Diskuze.
Seminář je určen učitelům MŠ a 1.st.ZŠ, vychovatelům, asistentům

Lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová
metodik dramatické výchovy, vedoucí DS Rarášek Prachatice
Termín: 19.10.2010                  8:30 - 12:30 hod
Místo: DDM České Budějovice, U Zimního stadionu 1
Cena: 450,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196        

5.11.2010 "Němčina s ptáčky"

4. října 2010 v 22:42

SEMINÁŘ 5.11.2010 V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

cb


5.11.2010 České Budějovice
"Němčina s ptáčky"

Seminář navazuje na seminář "Hrátky s němčinou" a staví na hudební hře při výuce německého jazyka. Nabízí pedagogům seznámit se a prakticky si vyzkoušet další jednoduché hry a postupy, které jsou založeny na auditivních technikách, především na nápodobě zvuků, rytmu, melodií a poslechu německých písniček pro děti předškolního a mladšího školního věku.
Seminář využívá hudebně-pohybové improvizace i instrumentální hry, které motivují děti ke kvalitnějšímu zapamatování ustálených slovních spojení a vytvářejí podmínky pro dobrý fonetický i lexikální základ jazyka s ohledem na věk dětí.
Metodická průprava výuky německého jazyka pro děti předškolního věku je zaměřena na jednoduché písňové motivy, rytmická říkadla, která jsou spojena s elementárním pohybem a hrou na tělo.
Metodický postup osvojování kvalitních základů německého jazyka pro děti mladšího školního věku využívá nácviku písní, tanců a hudebně-pohybových her.Součástí semináře jsou audiozáznamy i ukázky odborné literatury a pracovní listy. Diskuze o metodických postupech a výměna zkušeností.
Seminář je určen učitelům MŠ a 1.st.ZŠ, vychovatelům, asistentům.

Lektor: Mgr. Ing. Soňa Kabelová, metodik německého jazyka
Termín: 5.11.2010                 13:00 - 16:00 hod
Místo: DDM České Budějovice, U Zimního stadionu 1
Cena: 450,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196        

5.11.2010 "Angličtina s ptáčky"

4. října 2010 v 22:22

SEMINÁŘ 5.11.2010 V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

cb


5.11.2010 České Budějovice
"Angličtina s ptáčky"

Seminář navazuje na seminář "Hrátky s angličtinou" a staví na hudební hře při výuce anglického jazyka. Nabízí pedagogům seznámit se a prakticky si vyzkoušet další jednoduché hry a postupy, které jsou založeny na auditivních technikách, nápodobě zvuků, rytmu, melodií a poslechu anglických písniček pro děti předškolního a mladšího školního věku.
Seminář využívá hudebně-pohybové improvizace i instrumentální hry, které motivují děti ke kvalitnějšímu zapamatování ustálených slovních spojení a vytvářejí podmínky pro dobrý fonetický i lexikální základ výuky cizího jazyka s ohledem na věk dětí.
Metodická průprava výuky anglického jazyka pro děti předškolního věku je zaměřena na slovní spojení s elementárním pohybem, hrou na tělo a rytmem.Metodický postup osvojování kvalitních základů anglického jazyka pro děti mladšího školního věku využívá nácviku písní, tanců a hudebně-pohybových her.Součástí semináře jsou audiozáznamy a jejich analýza i ukázky odborné literatury a pracovní listy.Diskuze o metodických postupech a výměna zkušeností.
Seminář je určen učitelům MŠ a 1.st.ZŠ, vychovatelům, pg.asistentům.

Lektor: Mgr. Marcela Haspeklová, metodik anglického jazyka
Termín: 5.11.2010               8:30 - 12:30 hod
Místo: DDM České Budějovice, U Zimního stadionu 1
Cena: 450,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196        

Inspirace od paní učitelky Mgr. Kamily Urbancové

4. října 2010 v 21:23 | Mgr. Kamila Urbancová |  ☼ Metodický portál
Šesté třídy - PTAČÍ STROM, KLOBOUKY
- kašírování, procházka strašidelným lesem, který sehráli žáci v úvodu hodiny, následovala kresba stromů
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Osmé třídy - BUDIŽ SVĚTLO VE ŠKOLÁCH
Dva obrázky představují návrhy na lustr.
Žáci sedmých tříd kresbou mapovali vývoj světla, světelných zdrojů v historii.
Devátá třída tvořila na PC návrhy na lampičky.
s1
s2
s3
s4
s5

s6


"S žáky se sedmých tříd jsme využili papíru přesně jako při semináři," řekla Kamila Urbancová.
V deváté třídě žáci tvořili papírové kostýmy.
p1
p2
p3
p4
p5
p6
p7
p8

Práce žáků 7.třídy
Podařilo se mi získat odstřižky látek,samozřejmě po jejich vysypání na podlahu žáky okamžitě napadlo tvořit různé modely, svazovat kousky k sobě i je házet.
7tr
Z odstřižků měli pak za úkol vytvořit originální obrázek.
7tr
7tr
7tr
Chodník - měli jsme celkem 3 skupiny, každý chodník měl svůj vlastní příběh, v závěru hodiny jsme vytvořené chodníky přenesli před školu, žáci si "poctivě umazali" obuv a po svém chodníku se prošli
7tr
Proměna lidské tváře ve zvířecí, kresba portrétu, proměna.
7tr

4.třída - Chtěla jsem děti seznámit s kresbou portrétu. Mohly kreslit sebe či spolužáka vedle sebe. Přemýšlela jsem, jak hotové práce ještě využít a napadlo mě spojit je s pranostikou - hodina probíhala v březnu. Rezerváží zmizíkem děti vytvořily kachlíky, nalepily je a dokreslením vznikla kamna. Za kamna se vešla celá třída...
kresby4tr
7.třída - listy z kalendáře
Žáci se vzájemně dohodli, který měsíc v roce se jim líbí a společně jsme k němu vybírali barvy. Zapouštěním do klovatiny vznikly pracovní listy. Ty žáci rozstřihali a vytvořili z nich dokreslenou koláž.
kresby4tr
kresby4tr

7.třída - Žáci nikdy nezkoušeli otisk nitě, což mě překvapilo. Z výsledků byli doslova nadšení a dvě hodiny jsme jen tiskli a tiskli, zkoušeli různé barvy a variace. Opět jsem přemýšlela, jak hotové tisky ještě využít. Nápad přišel, když se nám v průjezdu usadily vlaštovky. Žáci podle obrázku nakreslili ptáka, obstřihli ho a následně propojili v koláži s hotovými tisky a dokreslili pastelkami. Vznikla tak dílka nazvaná "Ladné křivky ptačího letu", "Jaké to asi je mít křídla..."
kresby4tr;
kresby4tr
kresby4tr
Foto - žáci 4.třídy
4tr
4tr
4tr
4tr
4tr

Seminář DDM Prachatice "Hrátky s angličtinou"

4. října 2010 v 18:29 | lektor: Mgr. Marcela Haspeklová |  ☼ FOTOGALERIE

aj3


aj2
aj1

Z tvorby studentů - Praxe v MŠ a letní dětské tábory

4. října 2010 v 16:14 | Mgr. Jiří Machart & Jiří Koleš (student) |  ☼ Metodický portál
ms1

ms2
ms3
k2

k1
k3
k4
k5
k6
k7
k8
k9k9
k10
k11k12
k13
k14
k15
k16
k17
k18
k19
k20
k21

5.11.2010 Krajina v nás

4. října 2010 v 2:17

SEMINÁŘ 5.11.2010 V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

cb


5.11.2010 České Budějovice
Krajina v nás

Seminář je zážitkový, vychází ze symbolu krajiny - osobnosti člověka. Rozvíjí vnímání sebe sama v kontextu skupiny, "krajiny", smyslového vnímání a sebepoznání prostřednictvím prožitkových aktivit a her se zaměřením na témata - jedinec a jedinečnost člověka (vnímání sebe sama, cíle jedince ve vztahu k sobě samému), jedinec ve skupině (postavení jedince ve skupině, cíle skupiny ve vztahu k jedinci, budování soudržnosti skupiny a možné problémy).Reflexe a metodická podpora. Reflexe. Seznámení s odbornou literaturou. Seminář je určen učitelům MŠ a 1.st.ZŠ, vychovatelům, pg.asistentům a všem zájemcům o sebepoznání

Lektor: Mgr.Klaudia Pospíšilová, metodik soc.patologických jevů
Termín: 5.11.2010         13:00-17:00 hod
Místo: DDM České Budějovice, U Zimního stadionu 1
Cena: 550,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196