Září 2010

Seznam akreditovaných seminářů pro pedagogy

14. září 2010 v 19:24 ☼ Seznam seminářů pro pedagogy

Vzdělávací agentura ASTERIA


nabízí

akreditované semináře a kurzy pro pedagogy

pro rok 2012

Pojďte se inspirovat (PaedDr. Bečvářová, 4 hod)
Tajemství barev (PaedDr. Bečvářová, 4 hod)
Papír jako inspirace (PaedDr.Bečvářová, 4 hod)
Výtvarně-dramatické projekty (PaedDr. Bečvářová, 4 hod)
Řeč těla/aneb čtěte gesta, mluvte pohyby (PaedDr. Bečvářová, 4 hod)
Tvoříme ve stylu umělců 20.a21.století (PaedDr. Bečvářová, 4 hod)
Svět věcí a předmětů v dramatické výchově (PaedDr. Bečvářová, 4 hod)
Dětská tvořivá hra (PaedDr. Bečvářová, 4 hod)
Literatura jako inspirace v dramatické výchově (PaedDr. Bečvářová, 4hod)
Alternativní formy práce v oblasti zájmových činností I., II., III.
(PaedDr. Bečvářová po 4 hod)
Projektová metoda ve výtvarné výchově (PaedDr. Bečvářová, 4 hod)
Netradiční techniky ve výtvarné výchově (PaedDr. Bečvářová, 4 hod)
Hrátky s angličtinou (Mgr. Haspeklová, 4 hod)
Angličtina s ptáčky (Mgr. Haspeklová, 4 hod)
Hrátky s němčinou (Mgr. Kabelová, 4 hod)
Němčina s ptáčky (Mgr. Kabelová, 4 hod)
Komunikace ve škole (PaedDr.Bečvářová, 8 hod)
Psychologické účinky práce s dětmi a mládeží I. (PhDr. Šídlová, 8 hod)
Psychologické účinky základy práce s dětmi a mládeží II. (Phdr. Šídlová)
Všechno, co jste chtěli vědět o sexu v mateřské a základní škole
(Mgr. Pospíšilová, 6 hod)
Zdravotní cviky pro děti (Mgr. Tušerová, 4 hod)
Setkání s artefiletikou I. (PaedDr. Bečvářová, 8 hod)
Setkání s artefiletikou II. (PaedDr. Bečvářová, 8 hod)
Setkání s artefiletikou III. (PaedDr. Bečvářová, 8 hod)
Písmo jako výtvarný prostředek základy grafologie
(PaedDr. Bečvářová, 8 hod)
Jak kreslit?(Mgr. Stejskal 4 hod)
Jak malovat?(Mgr. Stejskal, 4 hod)
"Kdo si hraje, nezlobí" (Mgr. Pospíšilová, 4hod)
"Pojďme na to od lesa" (Mgr. Kabelová, 4 hod)
"Krajina v nás" (Mgr. Pospíšilová, 4 hod)
Artefiletické přístupy ve škole (PaedDr. Bečvářová, 8 hod)
Jak pomáhá dramatická výchova při zvládání problémových situací ve škole (PaedDr. Bečvářová, 4 hod)
Dětský výtvarný projev a jeho zvláštnosti (PaedDr. Bečvářová, 8 hod)
Tvoříme pro radost - výtvarná dílna (PaedDr. Bečvářová, 4 hod)
Seznamte se s dramatickou výchovou I. (PaedDr. Bečvářová, 4 hod)
Seznamte se s dramatickou výchovou II. (PaedDr. Bečvářová, 4 hod)
Výtvarná výchova trochu jinak - terapeuticky (PaedDr. Bečvářová, 8 hod)
Člověk člověku přítelem (Mgr. Pospíšilová, 8 hod)
Já mezi lidmi (PaedDr. Bečvářová, Mgr. Pospíšilová, 2denní)


Nově akreditované semináře
(v nabídce od ledna 2012):

Angličtina s opičkou (Mgr. Haspeklová, 4hod)
Setkání s azbukou (PaedDr. Bečvářová, 4 hod)
Hudební dílna (Kořínek V., Pospíšil J., 6 hod)
Muzikoterapie v pedagogické praxi (Kořínek V., Pospíšil J., 6 hod)
Artefiletika I. (PaedDr. Bečvářová, 20 hod)
Arteterapie v pedagogické praxi (PaedDr. Bečvářová, 20 hod)
Užitá tvorba pro děti I. (PaedDr. Bečvářová, 4 hod)
Jak udělat loutku (Mgr. Kunešová, 4 hod)
"Nebojte se hlíny" (Mgr. Stejskal, 5 hod)
Výtvarné a hudební prvky v dramatické výchově
(PaedDr. Bečvářová,4 hod)
Hudební prvky v dramatické výchově (Kořínek V., Pospíšil J. 6 hod)
Divadlo pro děti (PaedDr. Bečvářová, Pankratz P., 4 hod)
Improvizace jako metoda tvořivé práce
(PaedDr. Bečvářová, Pankratz, 4 hod)
Relaxační cvičení pro děti (PaedDr. Bečvářová, 6 hod)
O dětech pozorných a nepozorných (Mgr. Pospíšilová, 4 hod)
Jak připravit adaptační kurz (Mgr. Pospíšilová, 8 hod)
Asertivita v denní praxi (PaedDr. Bečvářová, 5 hod)
Etiketa ve škole i za školou I. (PaedDr. Bečvářová, 8 hod)
Etiketa ve škole i za školou II. (Mgr. Pospíšilová, 8 hod)
Etiketa ve škole i za školou III. (PaedDr. Bečvářová, 8 hod)
Počítač je hra I. - WORD (Mgr. Šimek , 8 hod)
Počítač je hra II.- WORD (Mgr. Šimek, 8 hod)
Počítač je hra III.- EXCEL (Mgr. Šimek, 8 hod)
Počítač je hra IV.- PowerPoint (Mgr. Šimek, 8 hod)
Počítač je hra V.- internet, úprava fotografií (Mgr. Šimek, 8 hod)
ICT v humanitních předmětech (PaedDr. Bečvářová, 8 hod)
Základy zdravotní tělesné výchovy (Mgr. Tušerová, 8 hod)
Pohybové hry pro děti (Mgr. Tušerová, 4 hod)
Jóga pro malé i velké (Mgr. Koubová, 6 hod)
Relaxační a uvolňovací techniky pro pedagogy (Mgr. Koubová, 6 hod)
Právní minimum pro učitele (Mgr. Žiška, 4 hod)
Základy finanční gramotnosti pro pedagogy I. (Mgr. Jíra, 4 hod)
Základy finanční gramotnosti pro pedagogy II. (Mgr. Jíra, 4 hod)


Charakteristika seminářů a kurzů

Semináře jsou určeny pro pedagogy všech úrovní a typů škol.Vzdělávací programy mají teoreticko-praktický charakter, jsou založeny na prožitku, hře a řeší aktuálně problematiku na základě modelových situací.Směřují k sebepoznání, rozšiřují poznatky v daném oboru a pomáhají metodicky. V seminářích jsou využity počítačové prezentace, videozáznamy, odborné publikace i pracovní listy.Účastníci obdrží CERTIFIKÁT o absolvování AKREDITOVANÉHO vzdělávacího programu.
Semináře, kurzy, dílny i projekty připravujeme "na míru" podle potřeb, zadání a požadavků škol. Cílovou skupinou jsou děti nebo pedagogové.
 • Semináře je možné realizovat po domluvě v jakémkoliv čase (včetně víkendů)
 • Rozsah semináře je možné upravit. Nejčastějšími modely jsou půldenní, 1- 2denní bloky
 • Zdarma připravíme návrh semináře, přednášky nebo vzdělávacího programu
 • Minimální počet frekventantů je 10-12
Na objednávku vzniklo již mnoho seminářů a projektů v Jihočeském, Západočeském, Středočeském kraji a v Praze. Fotodokumentaci z těchto vzdělávacích akcí najdete na stránkách www.asteria-agentura.blog.cz .

Některé realizované projekty na objednávku v roce 2010/11:

 • Gymnázium Třeboň "Etiketa ve škole i za školou" - 3denní kurz v klášteře v Nových Hradech určený studentům2denní kurz "Arteterapie" pro pedagogy v Táboře
 • 3x2denní kurz Arteterapie" ve Spáleném Poříčí
 • adaptační kurzy pro střední školy
 • letní miniškoly pro pedagogy
 • 2denní kurzy "Dětská tvořivá hra" "Dramatická výchova" ve Waldorfské škole v Příbrami
 • cyklus seminářů pro učitele a vychovatele ZŠ Nad Přehradou Praha

Kontaktní osoba: PaedDr. Ivana Bečvářová
E-mail: IBecvarova@seznam.cz

Tel: +420 723 067 196

Webové stránky: www.asteria-agentura.blog.cz

ANOTACE JEDNOTLIVÝCH SEMINÁŘŮ


Kurz na VŠERS České Budějovice

14. září 2010 v 13:02 ☼ Semináře VŠERS
vsers

SEMINÁŘ: "Využití ICT při výuce humanitních předmětů"
Využití ICT při výuce výtvarné kultury, literární, dramatické výchovy a divadla aneb "Umění trochu jinak"


Lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová
Místo: Pracoviště VŠERS, A.Trägera 44, Kněžské Dvory, České Budějovice
->
Mapa
Kurzovné: zdarma (z fondů EU)
Přihlášky, prosíme, posílejte na mail IBecvarova@seznam.cz.


Obsah - podrobný přehled témat výuky:

- Seznámení s problematikou - využití ICT ve výuce:
 • e-learningu ve výuce
 • podklady k samostatným pracím pro zadání e-learningového vyučování
 • využití PowerPointových prezentací
 • seznámení s metodami použitelnými při výuce
- Informační technologie a umění:
 • umění, neumění, kýč, brak, vkus, nevkus, estetika
 • umělecké obory a jejich výrazové možnosti, terminologie, literatura
- Informační technologie a výtvarná kultura:
 • vybrané kapitoly z dějin výtvarné kultury (architektura, sochařství, malířství v těchto vývojových obdobích: pravěk, starověk- Egypt a Mezopotámie, Řecko a Řím, středověké umění - románské, gotické umění, novověk - renesance, umění 18. a 19.stol. s akcentem na vybrané umělce, umělecké směry 20.stol. - experimentální pojetí, happening, performance)
 • vybrané kapitoly z teorie výtvarného umění a metodiky (barva a její výrazové možnosti, základní rozdělení, kompozice a estetické cítění, kontrast apod.), význam výtvarného experimentu a hry pro rozvoj estetického cítění dětí a mládeže, ukázky výtvarných metodických řad a projektů
- Informační technologie a literární výchova:
 • ukázky textů pro práci s dětmi různých věkových kategorií, jejich rozkrývání a interpretace, text jako inspirace pro tvořivou práci, spisovatelé pro děti a mládež
 • využití interaktivní tabule pro literární hry
- Informativní technologie a dramatická výchova a divadlo:
 • seznámení se základní terminologií z oboru dramatická výchova a divadlo (cíle a úkoly dramatického umění, pojetí, základní pojmy a metody dramatického umění - improvizace, interpretace, metody úplné hry, neverbální, verbálně-zvukové,věcně-materiální, graficko-písemné, strukturované drama jako problémově zážitková metoda
  práce učitele), metodické projekty
 • divadelní žánry, divadlo pro děti, divadlo hrané dětmi, studentské divadlo, tvorba dramatického produktu s dětmi a mládeží, režijní a dramaturgická práce - ukázky videonahrávek z práce studentského divadelního souboru, krátké filmy z práce s dětmi a mládeže apod.
Forma: prezenční

Vzdělávací cíl:
 • Cílem vzdělávací akce je seznámit cílovou skupinu s možnostmi využití informačních technologií při výuce humanitních předmětů (s akcentem na výtvarnou kulturu, literární, dramatickou výchovu a divadlo) na různých typech středních škol.
- Metodika výuky:
 • využití práce s interaktivní tabulí, ukázky vlastně zpracovaných "studentských" filmů, prezentace výtvarných a literárních projektů
 • samostatné práce, testy
 • metodické ukázky jednotlivých hodin s použitím ICT
 • samostudium

Hodinová dotace a vzdělávací plán:
 • Celkem 13 vyučovacích hodin
1) Seznámení s náplní a cílem kurzu, s metodami a organizací výuky (3 hod)
2) Informační technologie a výtvarná kultura (4 hod)
3) Informační technologie a literární výchova (3 hod)
4) Informační technologie a dramatická výchova a divadlo (3 hod)

Konferenční centrum Zámek Nové Hrady

13. září 2010 v 19:26 ☼ Kongresové centrum Zámek Nové Hrady

Zámek v Nových Hradech je situován na východ od náměstí a historického centra. Stojí na okraji zámeckého parku a spatříte ho po levé straně při příjezdu do Nových Hradů od Třeboně či Českých Budějovic.

Konferenční centrum je umístěno v historickém objektu empírového zámku v Nových Hradech na jihu Čech a je součástí ÚNSB.

Konferenční centrum Zámek Nové Hrady zajišťuje realizaci různorodých seminářů, meetingů, konferencí a workshopů.
Od roku 2001, kdy zahájilo svou činnost, bylo úspěšně uspořádáno mnoho akcí, kterých se zúčastnili nejen lidé z České Republiky ale i celého světa.

Pro realizaci těchto vědeckých a vzdělávacích setkání má konferenční centrum k dispozici rozsáhlé prostory budovy zámku, který byl vybudovaný rodem Buquoyů na počátku 19.století a v minulosti sloužil jako panské sídlo.
Pro přednáškové účely je k dispozici zrcadlový a divadelní sál, modrý salón a počítačové učebny.

Studenti a účastníci mají možnost být ubytováni přímo v prostorách zámku. Součástí areálu je i zámecký park, který může zpříjemnit nejednu přestávku či večer strávený v Nových Hradech. Mrkající

>> KONFERENČNÍ PROSTORY <<

Vstupní sál
Vstupn___s__l.jpg

Divadelní sál
(Divadelní sál s hledištěm, jevištěm a malým balkonem si zachovává svou původní podobu z dob, kdy sloužil jako divadlo. Pojme až 100 posluchačů a využívá se jako hlavní konferenční sál.)


Zrcadlový sál
(Zrcadlový sál slouží jako menší přednáškový sál. Dominantou zrcadlového sálu jsou bezpochyby nově zrekonstruovaná kachlová kamna.)

Modrý salónek
(Modrý salonek připomíná válečný stan, půdorys je oválný a zdi potaženy modře pruhovanou látkou u stropu sepnutou do kupolovitého tvaru připomínající stanovou střechu.)

Lovecký salonek-bar
(Lovecký salonek byl v nedávné době přestavěn na zámecký bar, využívaný rovněž k pořádání konferencí. Je zde možné večer posedět a zahrát si kulečník či surfovat na internetu atd.)
bar_3.jpg


Plánek
pudorys_conf.gif

Ubytování:
Účastníci mohou být ubytováni přímo v prostorách zámku.

K dispozici je celkem 17 nově zrekonstruovaných, moderně vybavených pokojů.
V každém je samostatné sociální zařízení a přípojka na internet, buďto přes kabel nebo pomocí WI-FI.

Některé pokoje mají mimoúrovňová lůžka, což dovolují vysoké stropy.

Celková kapacita pokojů je 31 řádných lůžek, 2 manželské postele a Hraběnčin pokoj, který slouží jako luxusní apartmá.

U pokojů je k dispozici společná malá kuchyňka s lednicí a mikrovlnou troubou.


Foto pokojů
Více informací:
Zámek Nové Hrady více >>ZDE<<

Fotogalerie >>ZDE<< a >>ZDE<<

O historii Nových Hradů >>ZDE<<


Foto Zámek Nové Hrady

Knihovna

Salónek

PhDr. Vladislava Šídlová

13. září 2010 v 19:23 ►Lektoři
 • Absolventka FF Univerzity Karlovy v Praze - obor pedagogika - psychologie
 • Doktorát v oblasti filozofie, praxe v oblasti poradenské psychologie
 • Praxe - 36 let, výuka psychologie, pedagogiky, odborné praxe, sociální politiky, metod sociální práce a supervizního semináře na VOŠ sociální a SPgŠ Prachatice; na obou školách několik let na pozici zástupkyně ředitele školy
 • Dosud aktivní jako vedoucí i oponent odborných prací studentů VOŠ a VŠ a jako lektor a garant řady odborných komisí a sekcí pro oblast celoživotního vzdělávání
 • Od r. 2005 lektorka NIDM MŠMT Praha pro oblast zájmového vzdělávání
 • Od r. 2007 členka Akreditační komise MPSV pro oblast vzdělávání v sociálních službách a celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků
 • Od r. 2011 externí spolupráce s VŠERS - projekt Vzdělávání pracovníků mateřských škol, se zvláštním zaměřením na děti s obtížemi chování