Říjen 2009

Jarní semináře 2010 v DDM Strakonice

21. října 2009 v 21:31

n


Lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová

Vyučující VOŠ sociální a SPgŠ Prachatice, PF JU České Budějovice - výtvarná a dramatická výchova s metodikami, arteterapie, artefiletika, tvorba výtvarně-dramatických projektů pro děti a mládež, lektorská a publikační činnost, samostatné a kolektivní výstavy, vedoucí divadelního souboru Rarášek Prachatice.
Kontakt:
e-mail IBecvarova@seznam.cz
telefon 723067196

Další lektoři: Mgr.Klaudia Pospíšilová, Mgr.Ing.Soňa Kabelová, Mgr.Marcela Haspeklová

1. Pojďte se inspirovat

Přijďte se inspirovat a vyzkoušet si některé alternativní způsoby práce s dětmi a mládeží. Seminář je teoreticko-praktický. Součástí semináře jsou ukázky z výtvarných lekcí, výtvarně-dramatických projektů a worshopů realizovaných s dětmi i mládeží ( ukázky výtvarné experimentace jako základu výtvarné tvorby dětí, happening - prožitková výtvarná tvorba, body art, land art, dripping, gestická malba, skupinové výtvarné techniky, muchláže, koláže, xerokopie apod.). Využití literární předlohy, pohybu a hudby jako východiska pro tvořivou práci.Diskuze. Využití počítačové prezentace a fotodokumentace s komentářem.

Seminář je určen pedagogům všech typů škol
Termín: 23.3.2010 8:30 - 12:30 hod
Místo: DDM Strakonice, Na Ohradě 417, Strakonice
Čas: půldenní seminář (4hod)
Cena: 450,-Kč
Lektorka: PaedDr. Ivana Bečvářová

Seminář je akreditován MŠMT Praha pod Č.j.: 14 139/2009-329.
Přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 1962. Netradiční techniky ve výtvarné výchově

Seminář nabízí frekventantům seznámit se a prakticky si vyzkoušet alternativní přístupy a techniky ve výtvarné výchově, odhalit jejich sebepoznávací význam. Součástí semináře budou ukázky z dílen dětí a mládeže např. "Barevný podzim", "Co je za dveřmi" apod. Seznámení s výtvarnými technikami (asambláže, batika, výtvarný happening, nástěnná malba, malba netradičními materiály, kombinované techniky, muchláže, dekoláže, gestická malba apod.).Nabídka odborných publikací a počítačových prezentací o realizovaných výtvarných postupech.

Termín: 13.4.2010 8:30 - 12:30 hod
Místo: DDM Strakonice, Na Ohradě 417, Strakonice
Čas: půldenní seminář (4hod)
Cena: 450,-Kč
Lektorka: PaedDr. Ivana Bečvářová

Seminář je akreditován MŠMT Praha pod Č.j.: 14 139/2009-329.
Přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196
3. Řeč těla /aneb čtěte gesta, mluvte pohyby/

Umíte odhadnout význam gest, mimiky a postojů? Naučte se zákonitosti neverbální komunikace, rozpoznejte pozitivní a negativní řeč těla, seznamte se s různými druhy pozdravů. Kultura osobnostního projevu, úloha prvního dojmu, tvorba image. Oblečení a barevná typologie.
Jak jednat s problematickými lidmi? Vytváření modelových situací a jejich řešení ( učitel-dítě, učitel-nadřízený, učitel-rodič apod.), autoritativní, liberální a demokratické styly vedení. Proxemické vzdálenosti mezi lidmi a jejich význam při předcházení problémů. Posazení u stolu při jednání a jeho strategie. Seminář je veden humorně na základě her a ukázek, doplněn videozáznamy, počítačovými prezentacemi a literaturou.
Termín: 13.4.2010 12:45 - 16:30 hod
Místo: DDM Strakonice, Na Ohradě 417, Strakonice
Čas: půldenní seminář (4hod)
Cena: 450,-Kč
Lektorka: PaedDr. Ivana Bečvářová

Seminář je akreditován MŠMT Praha pod Č.j.: 14 139/2009-329.
Přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196

Připravujeme pro Vás na květen-červen 2010

Dětský výtvarný projev a jeho zvláštnosti

Celodenní teoretický seminář s ukázkami prací dětí předškolního a školního věku. Seznámení s vývojem, proměnami a zvláštnostmi dětského výtvarného projevu ( období bezobsažných čáranic, náhodných zdarů, dětského naivního realismu, výtvarná krize) a výtvarnou typologií. Seznámení s nejčastějšími tématy a grafickými typy dětského výtvarného projevu. Hlavonožci a vývoj kresby figury. Kompozice dětského výtvarného projevu a její vývoj. Kvalita a úroveň dětského výtvarného projevu v závislosti na věku a mentální úrovni. Součástí semináře budou odborné publikace Jaromíra Uždila k této problematice a počítačové prezentace o dětské výtvarné tvorbě. Diskuze.

Seminář je akreditován MŠMT Praha pod Č.j.: 21 466/2009-25-498.
Přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196


Dramatická výchova jako metoda práce ve výchově a vzdělání
Co je dramatická výchova a jak nám pomáhá při výchově a vzdělání? Ukázka některých metod dramatické výchovy, které využívají literární, hudební, výtvarné a pohybové prvky, směřují k sebepoznání a kultivaci osobnosti. Ukázky strukturovaného dramatu na motivy pohádek např. " O Smolíčkovi" či autorského příběhu "Dikobraz a veverka" - rozkrývání literárního textu pomocí rytmických a hudebních prostředků, výtvarné činnosti, pohybem. Tyto projekty na pomáhají odstraňovat agresi, šikanu, násilí, působí preventivně proti nežádoucím výchovným jevům. Seminář ukazuje přednosti projektové metody v práci pedagoga. Představuje dramatickou výchovu jako metodu práce, která staví na zážitku a hře. Součástí semináře je
odborná literatura a ukázky z práce dětí.Seminář je půldenní a je určen pedagogům všech typů škol.


Každý frekventant dostane osvědčení o absolvování kurzu s číslem akreditace. Přihlášky podávejte, prosím, e-mailem nebo telefonem. Uvádějte jméno, příjmení a datum narození.
Kurzovné bude hrazeno na místě.


Cílem těchto seminářů je vzájemně se potkávat, získávat inspiraci a nové zkušenosti pro další práci s dětmi.
Napište nám, o které semináře byste měli zájem, my je pro Vás připravíme.

Celou aktuální nabídku seminářů najdete vždy na stránkách www.asteria-agentura.blog.cz

Těšíme se na Vás.

Jarní semináře 2010 v Písku

3. října 2009 v 15:16
n
Lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová

Vyučující VOŠ sociální a SPgŠ Prachatice, PF JU České Budějovice - výtvarná a dramatická výchova s metodikami, arteterapie, artefiletika, tvorba výtvarně-dramatických projektů pro děti a mládež, lektorská a publikační činnost, samostatné a kolektivní výstavy, vedoucí divadelního souboru Rarášek Prachatice.
Kontakt: e-mail: IBecvarova@seznam.cz
telefon: 723067196

Další lektoři: Mgr. Klaudia Pospíšilová , Mgr.Ing.Soňa Kabelová, Mgr. Marcela HaspeklováPřijďte se inspirovat na semináře:
1. Dramatická výchova jako metoda práce ve výchově a vzdělání
Co je dramatická výchova a jak nám pomáhá při výchově a vzdělání? Ukázka některých metod dramatické výchovy, které využívají literární, hudební, výtvarné a pohybové prvky, směřují k sebepoznání a kultivaci osobnosti. Ukázky strukturovaného dramatu na motivy pohádek např. " O Smolíčkovi" či autorského příběhu "Dikobraz a veverka" - rozkrývání literárního textu pomocí rytmických a hudebních prostředků, výtvarné činnosti, pohybem. Tyto projekty na pomáhají odstraňovat agresi, šikanu, násilí, působí preventivně proti nežádoucím výchovným jevům. Seminář ukazuje přednosti projektové metody v práci pedagoga. Představuje dramatickou výchovu jako metodu práce, která staví na zážitku a hře. Součástí semináře je
odborná literatura a ukázky z práce dětí.

Termín: 5.2. 2010 11:00 - 14.30 hod
Místo: Hotel "U Kapličky" (salónek), Budějovická 2440, Písek-Budějovické Předměstí
Čas: půldenní seminář
Cena: 450,-Kč
Lektorka: PaedDr. Ivana Bečvářová

Seminář je akreditován MŠMT Praha pod Č.j.: 14 139/2009-329.
Přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196
2. Projektová metoda ve výtvarné výchově
Seminář má pomoci ukázat nové trendy a formy práce ve výtvarné výchově. Inspiruje se výtvarnými technikami umělců 20.století, využívá výtvarného experimentu a prožitku, happeningu, objektové tvorby. Spojuje výtvarné činnosti jednotným tématem. Ukázka témat a metodických řad, které vytvářejí výtvarný projekt (např. "Okna", "Ptačí let a zpěv", "Šaty dělají člověka", "Živly", "Křik a ticho", "Krajina", "Písmo a my" apod.) Stavba projektu - koncentrační jádro, výhody a nevýhody projektů. Cílem je získat praktické zkušenosti a dovednosti při realizaci výtvarného projektu. Praktická realizace části jednoho z projektů. Součástí semináře je nabídka odborných publikací a počítačových prezentací z práce dětí a mládeže.

Termín: 23.2. 2010 8:30 - 12:30 hod
Místo: Hotel "U Kapličky" (salónek), Budějovická 2440, Písek-Budějovické Předměstí
Čas: půldenní seminář
Cena: 450,-Kč
Lektorka: PaedDr. Ivana Bečvářová


Seminář je akreditován MŠMT Praha pod Č.j.: 14 139/2009-329.
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 1963. Dětský výtvarný projev a jeho zvláštnosti
Teoretický seminář s ukázkami prací dětí předškolního a školního věku. Seznámení s vývojem, proměnami a zvláštnostmi dětského výtvarného projevu ( období bezobsažných čáranic, náhodných zdarů, dětského naivního realismu, výtvarná krize) a výtvarnou typologií. Seznámení s nejčastějšími tématy a grafickými typy dětského výtvarného projevu. Hlavonožci a vývoj kresby figury, kresebné testy ( Zvířecí rodina, Stromy apod.).
Kompozice dětského výtvarného projevu a její vývoj. Kvalita a úroveň dětského výtvarného projevu v závislosti na věku a mentální úrovni. Součástí semináře budou odborné publikace Jaromíra Uždila k této problematice a počítačové prezentace o dětské výtvarné tvorbě. Diskuze. Můžete s sebou přinést práce problematických dětí.

Termín: 9.3.2010 8:30 - 14:30 hod
Místo: Hotel "U Kapličky" (salónek), Budějovická 2440, Písek-Budějovické Předměstí
Čas: celodenní seminář
Cena: 750,-Kč
Lektorka: PaedDr. Ivana Bečvářová


Seminář je akreditován MŠMT Praha pod Č.j.: 21 466/2009-25-498.
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196.4. Kdo si hraje, nezlobí
Seminář je určen pedagogům, kteří pracují s problémovými dětmi. Zaměřuje se na zážitkové hry a techniky, kterými lze mírnit či zvládnout problémové chování dítěte v různém prostředí - hry na zvládání agresivity a hyperaktivity, hry podporující učení, soustředění pozornosti, hry na uvolnění, hry rozvíjející sebepoznání a schopnost spolupráce. Diskuze a reflexe, metodická východiska problémových a herních situací.

Termín: 15.3. 2010 8:00-12:00 hod
Místo: Hotel "U Kapličky" (salónek), Budějovická 2440, Písek-Budějovické Předměstí
Čas: půldenní seminář
Cena: 450,- Kč
Lektorka: Mgr. Klaudia Pospíšilová

Seminář je akreditován MŠMT Praha pod Č.j.: 21 466/2009-25-498.
Přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196.
5. Hrátky s angličtinou
Seminář nabízí frekventantům seznámit se a prakticky si vyzkoušet jednoduché hry a postupy, které motivují děti k výuce anglického jazyka, využívají dětské přirozenosti, rozvíjejí tvořivost a vytvářejí nenásilnou formou dobré základy pro budoucí studium tohoto cizího jazyka. Seminář je zaměřen na vytvoření jednoduché slovní zásoby pro děti předškolního věku, na procvičování frekventovaných gramatických jevů a rozšiřování slovní zásoby.Využívá hru (rytmickou, hudební, výtvarnou) jako základní vzdělávací prostředek.Součástí semináře jsou videozáznamy, diskuze o metodických postupech a výměna zkušeností. Seminář je určen učitelům MŠ, 1.st.ZŠ a vychovatelům.

Termín: 23.4. 2010 12:30 - 16:30 hod
Místo: Hotel "U Kapličky" (salónek), Budějovická 2440, Písek-Budějovické Předměstí
Čas: půldenní seminář
Cena: 450,- Kč
Lektorka: Mgr. Marcela Haspeklová

Seminář je akreditován MŠMT Praha pod Č.j.: 21 466/2009-25-498.
Přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196.
Připravujeme pro Vás na duben/květen 2010:
Aktuální termíny seminářů obdržíte na počátku března 2010.


Artefiletické přístupy ve škole
Seminář nabízí frekventantům seznámit se a prakticky si vyzkoušet alternativní přístupy a techniky ve výtvarné výchově, které mají sebepoznávací význam (xerokopie, štafetová kresba a malba, asociativní volný výtvarný projev, interakční kresba, elementární obrazová série…), pomáhají odhalit sociální vazby ve skupině. Součástí semináře bude poučení o barvách a ukázky dětských prácí s tvarovou a barevnou symbolikou. Seminář má zážitkový i poznávací charakter. Frekventanti se seznámí s grafickými a archetypálními tématy ve výtvarném projevu dětí, mandalami a barevnou typologií. Relaxační cvičení jako východisko k tvorbě. Nabídka odborných publikací a počítačových prezentací o realizovaných výtvarných postupech a dětském projevu.

Termín: květen 2010
Místo: Hotel "U Kapličky" (salónek)
Budějovická 2440, Písek-Budějovické Předměstí

Čas: celodenní seminář
Cena: 900,- Kč
Lektorka: PaedDr. Ivana Bečvářová

Seminář je akreditován MŠMT Praha pod Č.j.: 14 139/2009-329.
Přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na číslo 723 067 196.Hrátky s němčinou
Seminář nabízí frekventantům zprostředkovat netradiční formy práce s dětmi v oblasti rozvíjení jazykových předpokladů a dovedností, seznámit se a prakticky si vyzkoušet jednoduché hry a postupy, které motivují děti k výuce německého jazyka, využívají dětské přirozenosti a rozvíjejí tvořivost a vytvářejí nenásilnou formou základy pro budoucí studium tohoto cizího jazyka. Seminář je zaměřen na vytvoření jednoduché slovní zásoby pro děti předškolního věku, na procvičování frekventovaných gramatických jevů a rozšiřování slovní zásoby.Využívá komunikační hry jako základní vzdělávací prostředek. Diskuze o metodických postupech a výměna zkušeností.

Termín: květen 2010
Místo: Hotel "U Kapličky" (salónek), Budějovická 2440, Písek-Budějovické Předměstí
Čas: půldenní seminář (4hod)
Cena: 450,- Kč
Lektorka: Mgr. Ing. Soňa Kabelová

Seminář je akreditován MŠMT Praha pod Č.j.: 21 466/2009-25-498.
Přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na číslo 723 067 196."Pojďme na to od lesa"
Seminář obsahuje prvky environmentální výchovy. Pomáhá vytvořit citlivý přístup při tvorbě životního prostředí, respektovat krásu v přírodě.Zprostředkovává poznatky o funkci lesa, přírodních zákonitostech. Je spojen s vycházkou do terénu. Diskuze na téma: "Člověk, jeho životní styl, chování a příroda", " Les jako živý ekosystém", Stromy, půda, voda". Hry v přírodě -využití zážitkových her pro vypěstování empatie s přírodou, literárních, hudebních a výtvarných prvků pro hlubší poznání životního prostředí. Relaxační cvičení v přírodě. Metodické poučení o těchto postupech při práci s dětmi a mládeží.
Termín: květen 2010
Místo: Hotel "U Kapličky" (salónek), Budějovická 2440, Písek-Budějovické Předměstí
Čas: celodenní seminář
Cena: 900,- Kč
Lektorka: Mgr. Ing. Soňa Kabelová

Seminář je akreditován MŠMT Praha pod Č.j.: 21 466/2009-25-498.
Přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na číslo 723 067 196.


A DÁLE:
· Pojďte se inspirovat
· Papír jako inspirace
· Netradiční techniky ve výtvarné výchově
· Tajemství barev
· Řeč těla (čtěte gesta, mluvte pohyby)
· Výtvarně-dramatické projekty

Napište nám, který ze seminářů byste upřednostnili.
Každý frekventant dostane osvědčení o absolvování kurzu s číslem akreditace. Přihlášky podávejte, prosím, e-mailem nebo telefonem. Uvádějte jméno, příjmení a datum narození.
Kurzovné bude hrazeno na místě.


Cílem těchto seminářů je vzájemně se potkávat, získávat inspiraci a nové zkušenosti pro další práci s dětmi.

Těšíme se na Vás.