Září 2008


Z tvorby studentů - Loutky

7. září 2008 v 16:10 | PaedDr. Ivana Bečvářová |  ☼ Metodický portál
Marionety

Lekce dramatické výchovy SPgŠ - Lipogramy

7. září 2008 v 16:07 | PaedDr. Ivana Bečvářová |  ☼ Metodický portál

Mgr. Ing. Soňa Kabelová

7. září 2008 v 12:22 ►Lektoři
 • Vysokoškolské vzdělání (Vysoká škola zemědělská provozně ekonomická fakulta v Českých Budějovicích a doplňkové kombinované pedagogické studium VŠZ PEF Č.Budějovice), distanční studium německý jazyk a literatura na PF UK Praha
 • Pedagogická praxe 17 let
 • Interní vyučující německého jazyka na VOŠ sociální a SPgŠ v Prachaticích od roku 1999 do současnosti
 • Absolventka metodického kurzu akreditovaného MŠMT pro výuku německého jazyka na mateřských školách SPIEL MIT! Hraj s námi
 • Absolventka sebepoznávacích seminářů a kurzu etické výchovy na FF UK Praha

Mgr. Klaudia Pospíšilová

7. září 2008 v 12:18 ►Lektoři
 • Vysokoškolské vzdělání na FF UK Praha obor pedagogika
 • Pedagogická praxe 16 let
 • Od roku 1999 interní vyučující na VOŠ sociální a SPgŠ v Prachaticích (pedagogika, odborná praxe, speciální pedagogika, sociální patologie)
 • Lektorská činnost pro vzdělávací střediska jihočeského kraje se zaměřením na pedagogiku volného času a pedagogiku zážitku
 • Realizace projektů pro mateřské školy
 • Absolventka kurzu "Specifické vývojové poruchy učení a chování", od roku 2007 školní metodik prevence sociálně patologických jevů